Οι επιπτώσεις της εκπαίδευσης στις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και στην εθνική ανταγωνιστικότητα: θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση για την ελληνική οικονομία

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετούμε τη σημασία του ανθρωπίνου κεφαλαίου για τις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Στο μακροοικονομικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς ορισμούς τόσο για το ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και για το επίπεδο και τους ρυθμούς ανάπτυξης, διερευνήσαμε τη σχέση μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση άλλων παραγόντων που έχουν αναφερθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Αυτό έγινε με την διαμόρφωση (specification) ενός καινοτόμου οικονομετρικού υποδείγματος το οποίο στη συνέχεια εκτιμήσαμε με τη χρήση χρονολογικών σειρών για μία ομάδα χωρών (panel data). Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο, με όποια μεταβλητή και αν το προσεγγίσουμε, αποδεικνύεται ένας πολύ σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας για την ερμηνεία τόσο των διαφορών του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ χωρών όσο και των ρυθμών μεγέθυνσης τους. Συνεπώς μία πολιτική ενθάρρυνσης της συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου θα οδηγούσε σε αύξηση το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis we study the importance of human capital for modern societies and economies both at the macroeconomic and at the microeconomic level. At the macroeconomic level, we investigated the relation between human capital, levels of development and rates of growth, using alternative definitions for these variables, and taking into consideration the effect of other factors that has been reported in the relative literature. We specified a novel econometric model which we estimated with the use of panel data for a group of countries. The basic conclusion is that human capital is proved to be a very important determinant for the explanation of differences in per capita GNP between countries as well as the corresponding rates of growth. Consequently, policies encouraging the accumulation of human capital would lead to income increases and acceleration in growth rates. At the microeconomic level, we emphasized the importance of educated workers as a separate productive factor af ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23236
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23236
ND
23236
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of education on firm performance and on national competitiveness: A theoretical and empirical investigation for the greek economy
Συγγραφέας
Μαγκούτας, Αναστάσιος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Αγιομυργιανάκης Γεώργιος
Ζερβογιάννη Αθηνά
Μηχιώτης Αθανάσιος
Καραγιάννη Στέλλα
Γιαννιάς Δημήτρης
Απέργης Νίκος
Χλέτσος Μιχάλης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινο κεφάλαιο; Ρυθμοί ανάπτυξης; Εκπαίδευση; Κερδοφορία επιχειρήσεων; Έρευνα και ανάπτυξη; Δομή αγοράς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
188 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)