Το γνωστικό και γλωσσικό προφίλ ελληνόφωνων ατόμων με πρωτοπαθή προοδευτική αφασία

Περίληψη

Η Πρωτοπαθής Προοδευτική Αφασία (ΠΠΑ) είναι μία σπάνια μορφή Άνοιας η οποία χαρακτηρίζεται από μια αργά εξελισσόμενη γλωσσική διαταραχή. Τα άτομα με ΠΠΑ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κλινικές παραλλαγές (σημασιολογική, μη ρέουσα/αγραμματική και λογοπενική παραλλαγή) βάσει συγκεκριμένων γνωρισμάτων ομιλίας και λόγου. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η λεπτομερής καταγραφή των γλωσσικών χαρακτηριστικών της ΠΠΑ και των παραλλαγών της στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η συσχέτισή τους με συνυπάρχοντα γνωστικά ελλείμματα. Οι περισσότερες έρευνες στο χώρο της ΠΠΑ έχουν διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα και μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός μελετών εστιάζεται σε μη αγγλόφωνους ασθενείς. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκαν 13 άτομα με ΠΠΑ καθώς και 9 άτομα με νόσο Alzheimer (ΝΑ) με συμπτώματα ήπιας και μέτριας βαρύτητας. Δεκαπέντε υγιείς ενήλικες, εξισωμένοι ως προς το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η αξιολογητική διαδικασία περιλάμβανε νευροψυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Primary Progressive Aphasia (PPA) is a degenerative condition characterized by progressive loss of language function. Individuals with PPA are divided into three clinical variants based on distinct speech and language features and patterns of cognitive decline: the semantic variant of PPA (svPPA), the non-fluent/agrammatic variant of PPA (nfvPPA) and the logopenic variant of PPA (lvPPA). The most common types of neurodegeneration in PPA are frontotemporal lobar degeneration (FTD) and Alzheimer’s disease (AD).The main aim of the research was to describe the clinical presentation of PPA and provide a detailed cognitive-linguistic profile of PPA for the Greek-language. The vast majority of studies in PPA involve participants whose native language is English. Detailed reports of PPA in other languages are scarce. To that end, 13 individuals with PPA, at the early and moderate stages of the disease, were evaluated. Nine demographically matched adults with AD have also completed the cognitiv ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55687
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55687
ND
55687
Εναλλακτικός τίτλος
Profiling language and cognition in Greek-speaking patients with primary progressive aphasia
Συγγραφέας
Καρπαθίου, Νομική (Πατρώνυμο: Σακελλάριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εξεταστική επιτροπή
Καμπανάρου Μαρία
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Αναγιωτός Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτοπαθής προοδευτική αφασία; Γλωσσικές ικανότητες; Γνωστικές ικανότητες
Χώρα
Κύπρος
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.