Φωνολογική διαβάθμιση των #CC της ΝΕ: γραμματική μοντελοποίηση και διδακτικές εφαρμογές για την ελληνική ως Γ2

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή προτείνει τη διαμόρφωση μιας διαβαθμιζόμενηςφωνοτακτικής γραμματικής για τα διμελή συμφωνικά συμπλέγματα της νέαςελληνικής (NE) που εμφανίζονται σε θέση λεξικής έμβασης (#CC) μέσω τουσυνυπολογισμού φωνολογικών, φωνητικών και λεξικών παραμέτρων.Συγκεκριμένα, προτείνεται ότι η γραμματική γνώση των φωνοτακτικώνπεριορισμών που διέπουν τον ορθό σχηματισμό των #CC της ΝΕ είναι εγγενώςδιαβαθμιζόμενη, και η διαβάθμιση αυτή ορίζεται με γραμματικά και λεξικάκριτήρια. Το γραμματικά κριτήρια προσδιορίζονται βάσει της πυρηνικήςέννοιας του μαρκαρίσματος. Παράλληλα, εξετάζεται η επίδραση της λεξικήςσυχνότητας στη διαμόρφωση του συνεχούς διαβάθμισης. Ελέγχεται, δηλαδή, ηπιθανότητα κάποια #CC να θεωρούνται περισσότερο καλοσχηματισμένα σεσχέση με κάποια άλλα, εξαιτίας της περισσότερο εύρωστης λεξικής τουςαντιπροσώπευσης.Η διατριβή οργανώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφονταιτα #CC της ΝΕ και διερευνώνται οι φωνοτακτικοί περιορισμοί που διέπουν τονορθό σχηματισμό τους. Στη σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation provides a comprehensive account of categorical and gradientdistinctions in Greek #CC phonotactics from a theoretical and an appliedperspective, since it combines the theoretical tools of grammar modeling withexperimental research, second language acquisition and teaching. To be morespecific, at the theoretical level, phonotactic gradience is investigated across aperipheral cluster subset, O(bstruent)O(bstruent)[-sibilant/-voice] (/ft, xt, pt, kt, fɵ,xɵ/), by taking into consideration several aspects of markedness, i.e. sonoritydistance (MoA), PoA hierarchy, perceptual salience, and lexical generalizations(type and token frequency). Therefore, we propose grammatical models of OO[-sibilant/-voice] consonant clusters that ensure gradient well-formedness. Suchmodels are enriched by lexical statistics, and emerge either from reranked ornumerically weighted constraints. As a result, phonotactic gradience of OO[-sibilant/-voice] is accounted for by means of a variation gram ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37305
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37305
ND
37305
Εναλλακτικός τίτλος
Phonological gradience: grammar models and teaching approaches in modern greek as a second language
Συγγραφέας
Μητσιάκη, Μαρία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Ρεβυθιάδου Ανθή
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Ιορδανίδου Άννα
Γαβριηλίδου Ζωή
Κάππα Ιωάννα
Νικολαΐδου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συμφωνικά συμπλέγματα (#CC); Ιεραρχίες μαρκαρίσματος; Φωνοτακτικοί περιορισμοί; Φωνολογική διαβάθμιση; Γραμματική μοντελοποίηση; Στάθμιση περιορισμών; Διεπαφή φωνητικής-φωνολογίας; Αντιληπτική γραμματική; Κατάκτηση και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 393 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)