Διερεύνηση συσχέτισης μηχανικών παραμέτρων εδαφικών σχηματισμών μέσω συστήματος ταξινόμησης

Περίληψη

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή διερευνάται ο συσχετισμός ορισμένων, θεμελιωδών ιδιοτήτων μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών, με ορισμένες θεμελιώδεις παραμέτρους κατάταξης και βασικές φυσικές ιδιότητές τους, όπως αυτές προσδιορίζονται, ποσοτικά, με εργαστηριακές δοκιμές, καθώς και με μαθηματικούς συνδυασμούς των προηγουμένων. Σκοπός είναι η παραγωγή σχέσεων από τις οποίες να μπορεί να προβλεφθεί η τιμή των μηχανικών ιδιοτήτων, με βάση τις τιμές κάποιας ή κάποιων παραμέτρων ταξινόμησης ή φυσικών ιδιοτήτων, ενός εδαφικού δείγματος, χωρίς την εκτέλεση της αντίστοιχης εργαστηριακής δοκιμής, η οποία δεν μπορεί να εκτελεσθεί, είτε για λόγους κόστους και χρόνου, είτε για λόγους ακαταλληλότητας του διαθέσιμου δείγματος. Για τον παραπάνω σκοπό, συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός δειγμάτων σε βάση δεδομένων η οποία περιέχει όλες τις τιμές των αναγκαίων παραμέτρων για τον συσχετισμό. Τα δείγματα ταξινομήθηκαν σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τη στρωματογραφική περιγραφή τους και ακολούθησε συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this Thesis the problem of correlating the mechanical properties of a given soil sample, as quantitatively determined by laboratory testing, with the laboratory determined values of classification parameters and/or physical properties, for the purpose of producing a mathematical model that will allow the prognosis of the value of a given mechanical property, without actually performing the laboratory test. This can be of use when there is a shortage of time, or budget limitations or, more significantly, incases where the soil sample obtained is small, of poor physical condition or damaged and cannot provide suitable material for the forming of test samples. To this end, a data base containing a great number of soil samples, subjected to laboratory testing, was compiled. The samples were classified into four different categories, according to their stratigraphical origin and description and a Statistical analysis and correlation of the mechanical properties to either single, or combi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55627
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55627
ND
55627
Εναλλακτικός τίτλος
An investigation of the correlation of engineering parameters of soil formations through a classification system
Συγγραφέας
Αρβανιτίδης, Χρήστος (Πατρώνυμο: Αγαμέμνων)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Αγιουτάντης Ζαχαρίας
Εξαδάκτυλος Γεώργιος
Στειακάκης Εμμανουήλ
Βαφείδης Αντώνιος
Τσομπανάκης Ιωάννης
Σταυρουλάκη Μαρία
Γαλετάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, χαρακτηρισμός και δοκιμές
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Εδαφομηχανική; Μηχανικές παράμετροι; Εδαφικοι σχηματισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)