Εκτίμηση της επικινδυνότητας λόγω φυσικών καταστροφών στο Νομό Κορινθίας και συμβολή στη μείωσή της στις σχολικές μονάδες με εφαρμογή του πλαισίου Sendai

Περίληψη

Η ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, αλλά και η πόλη της Κορίνθου έχουν υποστεί επανειλημμένα καταστροφές εξαιτίας φυσικών φαινομένων (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, δασικές πυρκαγιές κ.ά.). Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η εκτίμηση επικινδυνότητας εξαιτίας φυσικών καταστροφών και η συμβολή στη μείωση και στην αντιμετώπιση του κινδύνου. Ιδιαίτερη σπουδή στη μελέτη αυτή δόθηκε στις σχολικές μονάδες εντός της λεκάνης απορροής του ρέματος του Ξηριά που διαρρέει την Κορινθία. Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης αυτής μελετήθηκαν τα γεωλογικά, γεωμορφολογικά και σεισμικά χαρακτηριστικά στην περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα οι παράγοντες, που επηρεάζουν την εκδήλωση του κάθε φυσικού φαινομένου: σεισμοί (και τα συνοδά τους φαινόμενα ρευστοποίηση και σεισμικές κατολισθήσεις), πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι και δασικές πυρκαγιές. Με την επεξεργασία των δεδομένων, που προέκυψαν και τη χρήση της , μεθόδου που ονομάζεται Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης (Analytical Hierarchy ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The city of Corinth, as well as Greece, has repeatedly suffered from disasters due to natural phenomena (earthquakes, floods, landslides, tsunamis, forest fires, etc.). The purpose of this thesis is the risk assessment due to natural disasters and the contribution to reducing and dealing with the risk. Special attention in this study was given to the school units within the watershed of the Xerias stream that flows through Corinthia. In order to achieve the objectives of this study, the geological, geomorphological and seismic characteristics in the study area were studied, and specifically the factors that influence the manifestation of each natural phenomenon: earthquakes (and their accompanying phenomena of liquefaction and seismic landslides), floods, landslides, tsunamis and forest fires. By processing the resulting data and using a method called Analytical Hierarchy Processes, risk maps of the Xerias basin were designed for each of these geohazards. The locations of primary and s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55620
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55620
ND
55620
Εναλλακτικός τίτλος
Hazard assessment due to natural disasters and contribution to its reduction at school units applying Sendai framework, in Corinthia perfecture
Συγγραφέας
Καρπούζα, Μαρία (Πατρώνυμο: Σωκράτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντoς
Εξεταστική επιτροπή
Μπαθρέλλος Γεώργιος
Αντωναράκου Ασημίνα
Καβύρης Γεώργιος
Ευελπίδου Νίκη-Νικολέττα
Κουκουβέλας Ιωάννης
Κουσκουνά Βασιλική
Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωεπιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Εκτίμηση επικινδυνοτήτων; Αναλυτική διαδικασία ιεράρχησης; Εκπαιδευτική παρέμβαση; Μείωση διακινδύνευσης; Ψηφιακοί χάρτες θέσεων καταφυγής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)