Υδρογεωλογική έρευνα λεκάνης απορροής ρέματος Ποταμιά, Νομός Κοζάνης, Δυτική Μακεδονία

Περίληψη

Η περιοχή έρευνας συνολικής έκτασης 133.6 km2 περιλαμβάνει τη λεκάνη απορροής του ρέματος Ποταμιά, που βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία στα όρια των Νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας. H λεκάνη απορροής του ρέματος Ποταμιά περιλαμβάνει και την υπολεκάνη Βαρυκού, η οποία αποστραγγίζεται επιφανειακά μέσω του ρέματος Ξηροπόταμου στο ρέμα Ποταμιά. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η έρευνα των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής, η καταγραφή και η αξιολόγηση της υπάρχουσας ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων και η εκτίμηση της τρωτότητας του προσχωσιγενή υδροφόρου στη ρύπανση. Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου είναι χαμηλή και ο κύριος κλάδος είναι 6ης τάξης. Το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται σε 874.5 m και η μέση κλίση είναι 26.1%. Η περιοχή έρευνας συγκροτείται κυρίως από μεταμορφωμένα πετρώματα της Πελαγονικής ζώνης, ενώ το πεδινό τμήμα της λεκάνης καλύπτεται από νεογενή και τεταρτογενή ιζήματα της λεκάνης Πτολεμαΐδας. Η περιοχή στο σύνολό τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study area covers an area of 133.6km2 and comprises the drainage basin of Potamia stream that is found in Western Macedonia among prefectures of Kozani, Florina and Kastoria. This basin also includes Variko’s sub-basin which is drained by the Xiropotamos torrent, which discharges into the Potamia sream.The objective of this Ph.D thesis is the examination of the geological and hydrogeological conditions, the recording and evaluation of the quantity and quality of existing water resources and the assesmentof alluvial aquifer vulnerability. The density of hydrographical network is low and the Potamia stream, which is the main hydrologic feature of the region, is classified in the sixth class. The mean altitude of the area is 874.5m and the mean slope is 26.1%. From a geological point of view, the mountainous part of the area is covered by crystalline rocks of the Pelagoniki zone, while the semi-mountainous area and the flat area are covered by Neogene and Quaternary deposits. The stud ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19794
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19794
ND
19794
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrogeology research of the drainage basin of Potamia stream, Prefecture of Kozani, Western Macedonia
Συγγραφέας
Πατρικάκη, Όλγα (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σούλιος Γεώργιος
Δημόπουλος Γεώργιος
Διαμαντής Ιωάννης
Στουρνάρας Γεώργιος
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Πανώρας Αθανάσιος
Παναγόπουλος Ανδρέας
Λέξεις-κλειδιά
Υδρολογικό ισοζύγιο; Υδρογεωλογία; Διαρρηγμένα πετρώματα; Γεωηλεκτρική μέθοδος; Υδροχημεία; Τρωτότητα; Κοζάνη, Νομός; Μακεδονία, Δυτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
386 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)