Από την κατασκευή στη χρήση των νεολιθικών ειδωλίων της Θεσσαλίας

Περίληψη

Τα νεολιθικά ειδώλια της Θεσσαλίας είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Στο πλαίσιο μιας έρευνας που εστιάζει έντονα στις μορφολογικές ιδιότητες των ειδωλίων θεωρούμε απαραίτητο, να ασχοληθούμε με μια διαρκώς παραμελημένη πτυχή, την κατασκευή τους. Με βάση τις αρχές της πολιτισμικής τεχνολογίας, στόχος μας είναι όχι μόνο να εντοπίσουμε τις τεχνικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατασκευή των νεολιθικών ειδωλίων, από την προετοιμασία των πρώτων υλών μέχρι το τελικό προϊόν, αλλά και να επανεξετάσουμε τις φαντασιακές συνδηλώσεις των διαδικασιών αυτών εξετάζοντας τις πολλαπλές πολιτισμικές τους προεκτάσεις. Χρησιμοποιώντας το αναλυτικό εργαλείο της chaîne opératoire, προβήκαμε σε μια τεχνολογική μελέτη ειδωλίων από διάφορες θέσεις της Θεσσαλίας, προκειμένου να ανασυνθέσουμε τις διαδικασίες κατασκευής. Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων chaînes opératoires μας επέτρεψε να περιγράψουμε τη φυσιογνωμία της ειδωλοπλαστικής παραγωγής και στη συνέχεια να ασχοληθούμε με το ζήτημ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The neolithic figurines of Thessaly is a subject that has sparkled many debates. In the context of a research strongly focused on the morphological qualities of the figurines we consider it essential, to address a constantly neglected aspect, their manufacture. Based on the principles of cultural technology, our aim is not only to identify the technical processes involved in the manufacture of neolithic figurines, from the preparation of the raw materials to the finished product, but also to rethink the imaginary connotations of these processes and to consider their multiple cultural implications. Using the analytical tool of the chaîne opératoire, we undertook a technological study of figurines from different sites in Thessaly, to reconstruct the processes of manufacture. The identification of the particular chaînes opératoires allowed us to circumscribe the physiognomy of idoloplastic production and then to address the question of the function of the figurines. Considering that manuf ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Les figurines néolithiques de la Thessalie est un sujet très débattu. Dans le cadre d’une recherche fortement focalisée sur les qualités morphologiques des figurines, nous considérons indispensable d’aborder un aspect constamment négligé, à savoir leur fabrication. Fondée sur les principes de la technologie culturelle, notre étude vise non seulement à reconstituer les processus techniques de la fabrication des figurines néolithiques depuis la préparation des matières premières, jusqu’au produit fini, mais aussi de repenser les connotations imaginaires du déroulement de ces procédés et de considérer leurs implications culturelles multiples. En utilisant l’outil analytique de la chaîne opératoire, nous avons entrepris une étude technologique des figurines provenant de différents sites en Thessalie, afin de reconstituer le processus de leur fabrication. L’identification des chaînes opératoires particulières nous a permis de circonscrire la physionomie de la production idoloplastique et d’ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55611
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55611
ND
55611
Εναλλακτικός τίτλος
From fabrication to use of neolithic figurines from Thessaly
De la fabrication à la fonction des figurines néolithiques de la Thessalie
Συγγραφέας
Φασούλας, Αργύρης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Universite de Paris I Pantheon Sorbonne
Εξεταστική επιτροπή
Procopiou Haris
Demoule Jean-Paul
Κωτσάκης Κώστας
Guilaine Jean
Stordeur Danielle
Coquet Michèle
Treuil René
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαιολογία; Αρχαιολογία, Προϊστορική; Νεολιθικά μικροαντικείμενα
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)