Η χώρα των Αιτωλών: συμβολή στη γεωπολιτική της οργάνωση

Περίληψη

Στόχος τής διδακτορικής διατριβής μου είναι η οικιστική, γεωπολιτική και ιστορική ανασύνθεση ενός εκάστου από τα τρία βασικά φύλα τού «έθνους τών Αιτωλών», που αρχικά το συναπάρτιζαν οι Ευρυτάνες, οι Οφιονείς και οι Αποδωτοί. Δηλαδή, προβαίνω στην φυσική και πολιτική υποδιαίρεση τής επικράτειας τού φυλετικού κράτους τών Αιτωλών, μέχρι το 367 π.Χ., με χώρα αυτού τα υδρονομικά συστήματα, τής λίμνης Τριχωνίδος, τού ποταμού Ευήνου και τού ποταμού Δάφνου (Μόρνου). Αναλυτικότερα, προσπαθώ να ανεύρω τη σχέση μεταξύ γεωγραφικής και οικιστικής/πολιτικής διαίρεσης τού φυλετικού κράτους τών Αιτωλών στην πρωταρχική επικράτεια αυτού, - λ. Τριχωνίς, π. Εύηνος, π. Δάφνος -. Τελικά, αποδίδω φυσικούς χώρους σε πολιτικές επικράτειες καλύπτοντας τις ως άνω περιοχές. Η μέθοδος προσέγγισης βασίζεται στην υπόθεση εργασίας ότι, στο Κράτος τών Αιτωλών – «Κοινόν τών Αιτωλών («Αιτωλική Συμπολιτεία»)», κάθε επιμέρους κοινότητα, κώμη, και πόλις για να αναδειχθεί σε πολιτικόν οργανισμόν με κάποιον βαθμόν αυτονομία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of my Ph.D. thesis is the settlement, geopolitical and historical restructure of each of the three basic tribes of the “Aetolian Nation” which was initially composed of the Eurytanes, the Ophioneis and the Apodotoi. That is to say that I proceed with the natural and political division of the territory of the tribal nation of the Aetolians until 367 B.C. with the country being composed of the watersheds of Lake Trichonis and the rivers Euenos and Daphnos (Mornos). More analytically, I am trying to discover the relationship between the geographical and the settlement/political division of the tribal nation of the Aetolians as to their original territory – Lake Trichonis, the rivers Euenos and Daphnos. Finally I relate natural areas to political territories covering the above areas. The method of approach is based on the work presupposition that in the Aetolian State – Koinon of the Aetolians – Aetolian League – each separate community, town or polis, so that it might appear ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30594
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30594
ND
30594
Εναλλακτικός τίτλος
The land of Aetolians: contribution to its organization
Συγγραφέας
Νεραντζής, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φαράκλας Νικόλαος
Θέμελης Πέτρος
Καλπαξής Αθανάσιος
Σταμπολίδης Νικόλαος
Τζαχίλη Ίριδα
Κόπακα Αικατερίνη
Μίσιου Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αιτωλία; Αιτωλοί; Ευρυτάνες; Οφιονείς; Αποδωτοί; Αρχαία ιστορία; Αρχαιολογία; Γεωγραφία; Οικιστική; Γεωπολιτική οργάνωση; Πολιτικές επικράτειες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
342 σ., χαρτ., σχημ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)