Η δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων Παλαιολόγων (1354-1453)

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων Παλαιολόγων (1354-1453). Στην παρούσα μελέτη ερευνούμε ποια φορολογική πολιτική ακολούθησαν οι αυτοκράτορες από τα μέσα του 14ου αιώνα και εξής και εάν εξακολουθούσε να λειτουργεί ένα οργανωμένο φορολογικό σύστημα ή η επιβολή τακτικών και έκτακτων φόρων αποτελούσε απόρροια των εκάστοτε συνθηκών. Στο πρώτο μέρος της διατριβής μελετώνται οι δαπάνες του κράτους και στο δεύτερο μέρος τα έσοδα του κράτους. Στις δαπάνες του κράτους περιλαμβάνονται πρωτίστως οι στρατιωτικές δαπάνες, καθώς η μισθοδοσία των μισθοφόρων, οι απολαβές των αξιωματούχων και των στρατιωτών, ο εξοπλισμός και η οχύρωση που κρινόταν αναγκαία σε κάποιες περιοχές απορροφούσαν το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων. Στο μέρος αυτό μελετώνται ακόμη οι δαπάνες της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας, οι οποίες αποτελούσαν έναν σημαντικό τομέα των κρατικών δαπανών, αφού αποσκοπούσαν στην αποφυγή των πολυδάπανων πολεμικών αναμετρήσεων. Ακολουθεί η μελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Through the study of the byzantine acts of Mount Athos this dissertation examines the fiscal policy of the last Palaiologan emperors (1354-1453). It is examined whether from the middle of the 14th century onwards an organized tax system was still operating or the imposition of regular and extraordinary taxes was a consequence of the circumstances. In the first part of the thesis, the state's expenses are studied and in the second part, the state's revenues. State expenses primarily include military expenses, since the salaries of the soldiers, the equipment, and the fortification deemed necessary in some areas absorbed the largest part of state revenues. In this part, the expenses of foreign policy and diplomacy, which were an important sector of state’s expenses, since they aimed to avoid costly military confrontations, are also studied. In the following chapters the expenses related to the salary of the imperial officials, as well as the expenses on the repayment of the public debt a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55464
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55464
ND
55464
Εναλλακτικός τίτλος
The fiscal policy of the last Palaiologan emperors (1354-1453)
Συγγραφέας
Γετίμη, Ζωή (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Κατσώνη Πολύμνια
Χατζηαντωνίου Ελισάβετ
Κιουσοπούλου Αντωνία
Γκουτζιουκώστας Ανδρέας
Λεβενιώτης Γεώργιος
Τακιρτάκογλου Κωνσταντίνος
Σμυρλής Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Μεσαιωνική και Βυζαντινή ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Δημοσιονομική πολιτική; Βυζαντινή οικονομία; Παλαιολόγεια περίοδος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)