Τα βασιλικά συνοικέσια κατά την εποχή των Παλαιολόγων (1258-1453): πολιτικές προσεγγίσεις

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα των διπλωματικών επιγαμιών που διαπραγματεύτηκαν οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Παλαιολόγων από το 1258, το έτος ανάρρησης του Μιχαήλ Η΄ στον θρόνο, έως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Οι κύριοι στόχοι που εκπληρώνονται με την εκπόνηση της διατριβής αυτής είναι τρεις. Ο πρώτος να εξεταστούν τα συνοικέσια της εποχής των Παλαιολόγων ως ενιαίο σύνολο χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος διαφαίνεται στον υπότιτλο «Πολιτικές προσεγγίσεις», είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτικό περιβάλλον από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα και τον ρόλο που διαδραμάτισε η παλαιολόγεια διπλωματία των επιγαμιών μέσα σε αυτό. Περικλείει όψεις, όπως η εξωτερική πολιτική του εκάστοτε αυτοκράτορα, ο ενδεχόμενος σχεδιασμός των επιγαμιών εκ μέρους των Βυζαντινών και τα πολιτικά ή άλλα οφέλη που το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη προσποριζόταν από τη σύναψη της επιγαμίας. Αυτές οι όψεις συνθέτουν τη διαχρονική εικόνα των σχέσεω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis presents an overall examination of royal arranged marriages throughout the rule of the Palaeologan dynasty, without chronological or geographical restrictions, as well as their function as a diplomatic medium.Byzantine diplomacy and its means have always captured the interest of historians. The gentle manoeuvres of byzantine diplomats were in many occasions the reason of Byzantium’s survival for over a millennium. One of the most significant methods to avoid conflict or to create a firm coalition was the conclusion of a nuptial agreement with the powerful enemy or the desirable ally. This study presents the strategy under which the weddings of the Palaeologan emperors, princes and aristocrats were designed. In a period of almost two centuries, nearly a hundred marital unions were negotiated. Some of them led to marriage, others to short or long engagements and others failed utterly. The grounds of this success or failure are also interesting for this thesis. Other pa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37048
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37048
ND
37048
Εναλλακτικός τίτλος
Byzantine imperial match-making in the Palaeologan era (1258-1453): political approaches
Συγγραφέας
Βασιλοπούλου, Ναυσικά (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μανιάτη-Κοκκίνη Τριανταφυλλίτσα
Ευαγγελάτου-Νοταρά Φλωρεντία
Νικολάου Αικατερίνη
Κόλια-Δερμιτζάκη Αθηνά
Μεργιαλή-Σαχά Σοφία
Χρήστου Ειρήνη
Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινή αυτοκρατορία; Επιγαμίες; Διπλωματία; Παλαιολόγοι; Αυτοκράτορες; 13ος αιώνας; 14ος αιώνας; 15ος αιώνας; Προσωπογραφικά στοιχεία; Βυζάντιο και Δύση; Βυζάντιο και Ανατολή; Οθωμανοί; Εκκλησία; Ισλάμ; Πρεσβείες; Προίκα; Μεικτοί γάμοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
354 σ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)