Η αγροτική ζωή στην Πελοπόννησο κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή (κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία για τους 13ο-15ο αι.)

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή βασίσθηκε σε εκδεδομένα το πλείστον, αλλά και ανέκδοτα έγγραφα -τα περισσότερα αφορούν στις λατινοκρατούμενες περιοχές της Πελοποννήσου-, με πρωταρχικό στόχο την περιγραφή του χαρακτήρα και της πορείας εξέλιξης του φεουδαρχικού συστήματος που εγκαθίδρυσαν οι Λατίνοι στις κτήσεις τους στην Πελοπόννησο την επαύριο της Δ΄ Σταυροφορίας, σε συσχετισμό με τις προϋπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές δομές του βυζαντινού υποστρώματος της χερσονήσου, αλλά και τις βενετικές-φεουδαρχικές των πελοποννησιακών κτήσεων της Γαληνοτάτης. Μία άλλη βασική επιδίωξή μου είναι να αναδείξω την επίδραση του σύγχρονου βυζαντινού γαιοκτητικού καθεστώτος, αλλά και του φεουδαρχικού συστήματος των λατινικών ηγεμονιών της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα, των σταυροφορικών κρατών της Συρίας και της Παλαιστίνης στις λατινικές κτήσεις της χερσονήσου, τονίζοντας συγχρόνως την επιβίωση των βυζαντινών θεσμών και συνηθειών και την διαρκή ζύμωσή τους με τους δυτικούς, φραγκικούς/βενετικούς φεουδαρχι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation has been based mostly on edited, as well as unedited documents -most of them concern the latin-occupied parts of the Peloponnese-, aiming, in the first place, at defining the character and the development process of the feudalism the Latins established on their peloponnesian territorial possessions in the aftermath of the 4th Crusade, in comparison with the social and economic structures of the previous byzantine era and the venetian-feudal ones of the Senerissima’s colonies in the peninsula. One of my main targets is to show the influence on the latin-occupied areas of the contemporary byzantine agricultural regime and the feudal system of the latin principalities in the Eastern Mediterranean, especially, the crusader states in Syria and Palestine, underlying at the same time the survival of the byzantine institutions and customs and their continuous mixing with the western, frankish/venetian feudal ones in the latin-occupied dominions. A major contribution of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18648
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18648
ND
18648
Εναλλακτικός τίτλος
Rural life in the Peloponnese during the late byzantine period (social-economic data on the 13th-15th c.)
Συγγραφέας
Παπακοσμά, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Δ.)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μέντζου-Μεϊμάρη Κωνσταντίνα
Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία
Μανιάτη-Κοκκίνη Τριανταφυλλίτσα
Παπαδία-Λάλα Αναστασία
Κόλια-Δερμιτζάκη Αθηνά
Καραπλή Αικατερίνη
Πανοπούλου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φέουδα; Υποτελής; Βιλλάνοι; Ακρόστιχα; Πρόνοια; Πριγκιπάτο Αχαΐας; Δεσποτάτο Μορέως; Βενετικές αποικίες Πελοποννήσου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
449 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)