Οι αιχμάλωτοι πολέμου στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (6ος-11ος αι.): εκκλησία, κράτος, διπλωματία και κοινωνική διάσταση

Περίληψη

Η αιχμαλωσία είναι μια μεταβατική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει είτε στην δουλεία ή στην ελευθερία. Κατά τη διάρκεια του 6ου-11ου αι. οι αιχμάλωτοι χρησιμοποιούνταν σε διάφορους ρόλους, στρατιωτικούς, δημογραφικούς, οικονομικούς. Μια σειρά από ερωτήματα προκύπτει σχετικά με την απελευθέρωσή τους με εξαγορά ή στο πλαίσιο ανταλλαγής αλλά και το κοινωνικό και οικογενειακό τους status. Η θεωρία της βυζαντινής εξουσίας δεν αντιστοιχούσε πάντα στην πραγματικότητα σε της κοινωνίας αναφορικά με αυτό το θέμα.Ως εκ τούτου, η έρευνα ασχολείται τόσο με θέματα στρατού και διπλωματίας όσο και με τις σφαίρες του πολιτισμού και της κοινωνίας. Αποκαλύπτει, επίσης, την εικόνα του Βυζαντίου για το ίδιο και για «τους άλλους». Μέσα από μια πολυδιάστατη προσέγγιση με κριτική ανάλυση σύγκριση των πρωτογενών πηγών, κύριος στόχος είναι η κατάδειξη της στάσης του Κράτους αλλά και της Εκκλησίας απέναντι στο ζήτημα που ερευνάται και η εξέλιξή της στην περίοδο από τον έκτο έως τον ενδέκατο αιώνα. Η χρονική αφετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The state of captivity is a transitional situation which leads either to slavery or to freedom. During 6th-11th c. prisoners under captivity could have various occupational roles. In addition, they could be bearers of a different ideology, culture and knowledge. A series of questions arise about their release in terms of ransom, prisoner exchange, and their social and civil status. Imperial theory was not always corresponding at the societies’ reality concerning this issue.Therefore, the research is dealing with military and diplomatic questions and also with the spheres of culture and military intelligence and finally reveals how Byzantium perceived itself and the ‘others’. Based on a multidimensional approach and in terms of methodology on the critical analysis of primary sources and comparison, my main aim is to describe the position of both State and Church “vis-à-vis” the particular issue and its evolution. The starting point of my research is set on a period, when the attitude to ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La captivité était une situation transitoire qui conduisait soit à l’esclavage soit à la libération. Pendant le periode de VIe à XIe s. on voit les captifs assumer des rôles divers: comme soldats, agriculteurs, porteurs d’idéologie, de culture et de savoirs. Une série des questions se posent à propos de leur libération en termes de rançon, échange de prisonniers, et leur statut social et civil. La théorie imperiale ne correspondait pas toujours à la réalité des sociétés concernant ce sujet. Par conséquent, la recherche touche à des questions militaires et diplomatiques et aussi avec les domaines de la culture et de l'intelligence militaire et révèle enfin comment Byzance elle-même et les «autres» perçu. Par une approche multidimensionnelle et en termes de méthodologie sur l'analyse critique des sources primaires et de comparaison, mon objectif principal est de décrire la position de l'État et de l'Église « vis-à –vis » la question particulière et de son évolution.La recherche commence ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37409
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37409
ND
37409
Εναλλακτικός τίτλος
Prisoners of War in the Byzantine Empire (6th-11th c.): church, state, diplomacy and sociale dimention
Les prisonniers de guerre dans l'Empire Byzantin (VIe -XIe s.): l'Eglise, l'Etat, la diplomatie et la dimension sociale
Συγγραφέας
Λυκάκη, Μαρίλια (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κόλια-Δερμιτζάκη Αθηνά
Νικολάου Αικατερίνη
Zuckerman Constantin
Χρήστου Ειρήνη
Μανιάτη-Κοκκίνη Τριανταφυλλιά
Κόλιας Ταξιάρχης
Λεοντσίνη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζάντιο - Άραβες; Βυζάντιο - Πέρσες; Βυζάντιο και Δύση; Αιχμάλωτοι πολέμου; Βυζαντινή ιστορία - Διπλωματία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
388 σ., εικ., πιν., χαρτ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)