Η προστασία από την απόλυση κατά το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο: η επίδραση του άρθρου 24 του αναθεωρημένου ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη στη διαμόρφωση του εθνικού δικαίου προστασίας από την απόλυση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ερευνά την προβληματική της προστασίας του εργαζομένου από την αντικειμενικά αδικαιολόγητη απόλυση κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Στόχο αποτελεί η διενέργεια ενός συστηματικού ελέγχου συμβατότητας του εθνικού δικαίου της καταγγελίας με τα κανονιστικά πρότυπα προστασίας που καθιερώνει το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο, ήτοι ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Για τους σκοπούς αυτούς, το κείμενο χωρίζεται σε δύο κεντρικά μέρη. Στο πρώτο εξ αυτών εξετάζεται η προστασία που παρέχει έναντι της αδικαιολόγητης απόλυσης το εσωτερικό δίκαιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, αλλά και τη νομολογία των δικαστηρίων. Συμπεραίνεται σχετικώς ότι δεν διασφαλίζεται στην εθνική έννομη τάξη η ελάχιστη συνταγματικά επιβαλλόμενη προστασία του εννόμου αγαθού της θέσης εργασίας. Στο δεύτερο μέρος ερευνώνται τα στοιχεία που συνθέτουν την εν λόγω προστασία κατά το άρθρο 24 Α.Ε.Κ.Χ., όπως αυτό ερμηνεύεται από την αποκλειστικά αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation examines the issue of protection against objectively unjustified dismissal under national and international law. Its aim is to conduct a systematic evaluation of the compatibility of national termination law with the normative standards of protection established by European Labour Law, namely the Revised European Social Charter. For these purposes, the text is divided into two main parts. The first part examines the protection provided against unjustified dismissal by domestic law, as shaped by the current legislative regime and the case law of the courts. It is concluded that the national legal order does not guarantee the minimum constitutionally required protection of the employment position. The second part investigates the elements that constitute this protection according to Article 24 of the RESC, as interpreted by the exclusively competent European Committee of Social Rights. This analysis allows for drawing conclusions regarding the compatibility of th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55401
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55401
ND
55401
Εναλλακτικός τίτλος
Protection against dismissal under national and european law: the impact of article 24 of the revised european social charter on the formation of national dismissal protection law
Συγγραφέας
Αντωνιάδου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Ζερδελής Δημήτριος
Στεργίου Άγγελος
Μπακόπουλος Κωνσταντίνος
Σιδέρης Δημήτριος
Λέντζης Δημοσθένης
Σκανδάλης Ιωάννης
Θεοδόσης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Προστασία από την απόλυση; Αναθεωρημένος ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης; Άμεσο αποτέλεσμα άρθρου 24 αναθεωρημένου ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη; Βάσιμος λόγος απόλυσης; Έννομες συνέπειες ελαττωματικής καταγγελίας; Κατανομή του βάρους απόδειξης της νομιμότητας της απόλυσης; Εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα; Αντικειμενικά αδικαιολόγητες απολύσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.