Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας στην Ελλάδα την περίοδο 2012-2018

Περίληψη

Την περίοδο 2012–2018 πραγματοποιήθηκε σειρά μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, εστιάζοντας στις δαπάνες υγείας και στην αποτελεσματικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στόχος είναι να ελεγχθεί εάν η βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζεται σε κάποιους τομείς στο χώρο της υγείας, συμβαδίζει και αντικατοπτρίζει το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και εν γένει των χρηστών των υγειονομικών υπηρεσιών. Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου, η οποία συνιστά μία συστηματική επιστημονική τεχνική για την ελαχιστοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω ποιοτικών τεχνικών. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό NVivo 12 pro ως εργαλείο ανάλυσης. Στην έρευνα δημιουργήθηκαν συνολικά 6 θεματικοί άξονες: Αξιολόγηση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αξιολόγηση μέτρων που λήφθηκαν για τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας, οικονομική προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the period 2012–2018, a series of reforms were conducted in the health system in Greece. This dissertation presents the specific reforms and changes, focusing on health expenditure and the efficiency and quality of health services provided. The aim is to examine whether the improved image presented in some areas in the field of health, is in accordance with the personal experience and reflects the degree of satisfaction of patients and users of health services in general. The thematic content analysis was chosen for the analysis of the research data, which is a systematic scientific technique for minimizing the data collected through qualitative techniques. NVivo 12 pro software was used as an analysis tool. Six thematic areas were researched: evaluation of primary health care, evaluation of measures taken to streamline health expenditure, financial accessibility to health services, personal experiences from the health system, trust in the health system and trust in health professio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55348
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55348
ND
55348
Εναλλακτικός τίτλος
Effectiveness evaluation of the reforms in the health care system in Greece during 2012-2018
Συγγραφέας
Βλάσση, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής. Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Δαρδαβέσης Θεόδωρος
Ζεμπεκάκης Παντελής
Τοπούζης Φώτιος
Ζηλίδης Χρήστος
Παπαβραμίδης Θεοδόσιος
Τσίμτσιου Ζωή
Τυροδήμος Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Πολιτική της υγείας και Υπηρεσίες
Λέξεις-κλειδιά
Ποιοτική μελέτη; Μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης; Διαχείριση αλλαγών; Σύστημα υγείας; Δημόσια υγεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)