Μελέτη της γραμμικής και μη-γραμμικής συμπεριφοράς σύνθετων ελαστικών πιεζοηλεκτρικών δομών με διατμητικές θεωρίες ανώτερης τάξης

Περίληψη

Σε προβλήματα μηχανικής ελαστικών και πιεζοηλεκτρικών δοκών με μεγάλες μετατοπίσεις, οι μετατοπίσεις είναι ίδιας τάξης μεγέθους με το πάχος της δοκού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γραμμικές θεωρίες δοκών δεν παράγουν ακριβή αποτελέσματα καθώς δεν μπορούν να προβλέψουν τις εντός επιπέδου μετακινήσεις της δοκού. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μη γραμμικών θεωριών (θεωρίες μεγάλων παραμορφώσεων) που λαμβάνουν υπόψη τη γεωμετρική μη γραμμικότητα για την άρση σχετικών ασυνεπειών και τη μελέτη τέτοιου είδους προβλημάτων. Στην εργασία, αυτή, μελετώνται στατικά και δυναμικά προβλήματα δοκών με μεγάλες μετατοπίσεις τόσο σε ελαστικές όσο και σε πιεζοηλεκτρικές δοκούς. Αρχικά, παράγονται οι εξισώσεις κίνησης και οι συνοριακές συνθήκες με χρήση μεταβολικής αρχής, της «Αρχής Hamilton». Στη συνέχεια, μελετάται η επίδραση της γεωμετρικής μη γραμμικότητας και γίνεται προσπάθεια αναλυτικής επίλυσης των γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων κίνησης σε στατικά προβλήματα, όπως προβλήματα κάμψ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In engineering problems of elastic and piezoelectric beams with large displacements, the displacements are of the same order of magnitude as the thickness of the beam. In these cases, linear beam theories do not produce accurate results as they cannot predict the in-plane movements of the beam. For this reason, it is necessary to develop nonlinear theories (large deformation theories) that take into account the geometric nonlinearity to remove related inconsistencies and study such problems. In this thesis, static and dynamic problems of beams with large displacements for both elastic and piezoelectric beams are studied. First, equations of motion and boundary conditions are derived by using a variational principle, the "Hamilton’s Principle". Subsequently, the influence of geometric nonlinearities is studied and an attempt to solve analytically the linear and nonlinear equations of motion in static problems such as bending problems and in dynamic problems such as vibration problems in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55274
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55274
ND
55274
Εναλλακτικός τίτλος
Study of linear and nonlinear behavior of elastic and piezoelectric composite structures with higher order shear deformation theories
Συγγραφέας
Ντάφλος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηγεωργίου Ευάγγελος
Καλπακίδης Βασίλειος
Γεργίδης Λεωνίδας
Μπέλτσιος Κωνσταντίνος
Φουτσιτζή Γεωργία
Ματίκας Θεόδωρος
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Ελαστικές δοκοί; Πιεζοηλεκτρικές δοκοί; Σύνθετα πολυστρωματικά υλικά; Γεωμετρική μη γραμμικότητα; Μη γραμμικότητα τύπου von Karman; Φαινόμενα διάτμησης; Διατμητικές θεωρίες ανώτερης τάξης; Γραμμική ανάλυση; Μη γραμμική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.