Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων θεμελιώσεων−ανωδομής έναντι μεγάλων εδαφικών μετακινήσεων

Περίληψη

Αντικείμενο της Διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης φρεάτων θεμελιώσεων βαθμών εγκιβωτισμού D/B ≥ 1 (όπου D το βάθος εγκιβωτισμού, και B το πλάτος του θεμελίου), υποβαλλομένων σε στατικώς και σεισμικώς ισχυρές φορτίσεις. Η διερεύνηση πραγματοποιείται με χρήση σοφιστευμένων αριθμητικών μεθόδων (Πεπερασμένων Στοιχείων), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην μή-γραμμική ανελαστική συμπεριφορά στο επίπεδο της θεμελίωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής: 1.Αναπτύχθηκε γενικευμένο κριτήριο αστοχίας, και αποτυπώθηκαν όλοι οι συνδυασμοί αξονικής (Ν)-τέμνουσας (Q)- ροπής (M), που οδηγούν στην αστοχία του θεμελίου, σε μία καμπύλη φέρουσας αντοχής (περιβάλλουσα αστοχίας), η οποία ισχύει ανεξαρτήτως εδαφικών συνθηκών (είτε συνεκτικό είτε μή-συνεκτικό έδαφος) και είδους διεπιφάνειας (θεώρηση πλήρους επαφής ή μή-γραμμική). Επιπροσθέτως, χαρτογραφήθηκαν επί της καμπύλης όλοι οι δυνατοί κινηματικοί μηχανισμοί που διέπουν την αστοχία των φρεάτων, ενώ επετεύχθη η μαθηματική διατύπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Large caissons are often employed as foundations for long bridges spanning over land or water. Owing to their massive dimensions, they constitute the technically feasible solution when the foundation soil has inadequate bearing capacity to support the superstructure on a shallow or piled foundation. Though primarily used to transfer vertical loads (N) safely into soft ground, caissons are also subjected to significant horizontal (Q) and overturning moment (M) loads imposed from severe environmental or seismic events. The response under combined loading involves complex three-dimensional stress distribution along the caisson shaft and at the circumference. Strikingly, however, although notable work has been published regarding the combined capacity of shallow and skirted foundations, with embedment ratios (embedment depth, D, to foundation width, B) D / B ≤ 1, solutions for deeply embedded foundations (D / B ≥ 1) are missing from the literature. It is in this respect that the present Di ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38809
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38809
ND
38809
Εναλλακτικός τίτλος
Inelastic static and seismic response of deeply embedded foundations
Συγγραφέας
Ζαφειράκος, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Σαράντος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκαζέτας Γεώργιος
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Γερόλυμος Νικόλαος
Καββαδάς Μιχαήλ
Αναστασόπουλος Ιωάννης
Σαπουντζάκης Ευάγγελος
Ντακούλας Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φρέαρ θεμελίωσης; Μή-γραμμική διεπιφάνεια εδάφους-φρέατος; Φέρουσα ικανότητα υπό συνδυασμένη φόρτιση; Περιβάλλουσα αστοχίας σε φέρουσα ικανότητα; Γενικευμένο κριτήριο αστοχίας φρεάτων; Συζευγμένος νόμος πλαστικής ροής; Μηχανισμοί αστοχίας φρεάτων; Σεισμικός σχεδιασμός φρεάτων; Σεισμική μή-γραμμική ανελαστική αλληλεπίδραση; Μόνωση μέσω λικνισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xliv, 245 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)