Μετάφραση και εκπαίδευση: τα δικαιώματα γλώσσας των αλλόγλωσσων προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών: οι περιπτώσεις της Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας κατά τη χρονική περίοδο 2000-2019

Περίληψη

Το γεγονός που λειτούργησε ως κίνητρο για την επιλογή της συγκεκριμένης διατριβής, ήταν η διαπίστωση της ερευνήτριας ότι υπάρχει απώλεια πολιτισμικού και δη γλωσσικού κεφαλαίου με τα εφαρμοζόμενα έως τώρα εκπαιδευτικά μοντέλα και μεταναστευτικές πολιτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικά και κυρίως στις εξεταζόμενες χώρες της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι με τη μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του αλλόγλωσσου μαθητικού δυναμικού στις χώρες υποδοχής με βάσει τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές δεν έχει καταστεί δυνατή η εποικοδομητική για τον ανθρώπινο πολιτισμό αξιοποίηση του συνόλου ή έστω μέρους του πολιτισμικού φορτίου που φέρει η μητρική γλώσσα των μαθητών προσφυγικής και μεταναστευτικής προέλευσης λόγω διαφορετικού προσανατολισμού των εκπαιδευτικών πολιτικών και μοντέλων της εκπαίδευσης διαχρονικά. Η πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής έγκειται στην επιδίωξη της γλωσσικής διατήρησης και στην έννοια της ανάδειξης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The fact that served as motivation for the selection of this particular thesis was the researcher's finding that there is a loss of cultural and linguistic richness with the educational models and immigration policies applied so far in the educational process at the European level in general and especially in the examined countries of Greece, France and Germany. It was specifically established that all efforts of the scientific society by dealing with the foreign language student potential in the host countries based on the existing European education policies have hitherto been useless and it has not been possible to make use of the whole or even part of the cultural baggage carried by the mother tongue of the refugee students in a way that is constructive for human culture. This is due to the different orientation of educational policies and education models over time. The originality of this thesis lies in the pursuit of language preservation and the concept of saliency of the lingu ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/55095
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55095
ND
55095
Εναλλακτικός τίτλος
Translation and education: the language rights of foreign language speaking refugee and migrant populations: the cases of Greece, Germany and France over the period 2000-2019
Συγγραφέας
Μουμούρη, Αμαλία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
Εξεταστική επιτροπή
Λίβας Σωτήριος
Τσίγκου Μαρία
Καρράς Ιωάννης
Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος
Ρούσσος Σωτήριος
Βάκη Φωτεινή
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Πρόσφυγες; Μετανάστες; Εκπαίδευση προσφύγων; Μοντέλα εκπαίδευσης; Μετάφραση; Γλωσσικά δικαιώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.