Οπτικός εντοπισμός σε μη δομημένα περιβάλλοντα μέσω βαθειάς μάθησης

Περίληψη

Η κατανόηση της σκηνής, ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην όραση υπολογιστών, τη ρομποτική και την τοπογραφία, παρέχοντας πολύτιμη γνώση μέσω ενός τεράστιου και αυξανόμενου αριθμού μεθοδολογιών και εφαρμογών. Ωστόσο, αν και η βιβλιογραφία ανθεί με σχετικές μελέτες σε αστικά και εσωτερικά περιβάλλοντα, πολύ λιγότερες μελέτες επικεντρώνονται σε μη δομημένα περιβάλλοντα. Ο κύριος στόχος αυτής της διατριβής είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα πλαίσιο οπτικού εντοπισμού βασισμένο στη βαθιά μάθηση που στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης της σκηνής και των δυνατοτήτων της αυτόνομης πλοήγησης σε απαιτητικές αδόμητες σκηνές και στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας εντοπισμού θέσης με υψηλή ακρίβεια, σε περιβάλλοντα χωρίς GNSS. Η διατριβή μπορεί να χωριστεί σε πέντε διαφορετικά μέρη: (α) σχεδιασμός συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης και αξιολόγησης, (β) υλοποίηση και βελτίωση νευρωνικού δικτύου ανίχνευσης και περιγραφής βασικών σημείων για μη δομημένα περιβάλλοντα (γ) ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scene understanding, localization and mapping, play a crucial role in computer vision, robotics and geomatics, providing valuable knowledge through a vast and increasing number of methodologies and applications. However, although the literature flourishes with related studies in urban and indoor environments, far fewer studies concentrate in unstructured environments. The main goal of this dissertation is to design and develop a visual localization framework based on deep learning that aims to enhance scene understanding and the potential of autonomous navigation in challenging unstructured scenes and develop a precise positioning methodology, for characteristic point localization in GNSS-denied environments. The dissertation can be divided in five different parts: (a) design of the training and evaluation datasets, (b) implementation and improvement of a keypoint detection and description neural network for unstructured environments (c) implementation and development of a lightweight ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54986
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54986
ND
54986
Εναλλακτικός τίτλος
Visual localization in unstructured environments through deep learning
Συγγραφέας
Πετράκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Τοµέας Ανίχνευσης & Εντοπισµού Ορυκτών. Εργαστήριο Γεωδαισίας & Πληροφορικής των Γεωεπιστηµών
Εξεταστική επιτροπή
Παρτσινέβελος Παναγιώτης
Λαγουδάκης Μιχαήλ
Χαλκιαδάκης Γεώργιος
Μερτίκας Στυλιανός
Δουλάμης Αναστάσιος
Γερολιμήνης Νικόλαος
Ιωαννίδης Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Ρομποτική
Λέξεις-κλειδιά
Κατανόηση σκηνής; Αυτόνομη πλοήγηση; Eξαγωγή χαρακτηριστικών; Κατάτμηση εικόνας; Βαθειά μάθηση; Οπτικός εντοπισμός; Χαρτογράφηση; Μη δομημένα περιβάλλοντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)