Σχεδιάζοντας μαθησιακά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων λεκτικού και οπτικού γραμματισμού

Περίληψη

Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε ο συνδυασμός των σύγχρονων θεωριών του γραπτού λόγου της γνωσιακής, της κοινωνιο-γνωσιακής, της κοινωνικο-πολιτισμικής, της κοινωνιο-κειμενογλωσσολογικής και της κριτικής κοινωνιο-κειμενογλωσσολογικής προσέγγισης κατά τη διδασκαλία της παραγωγής έντυπου και ψηφιακού αφηγηματικού κειμένου. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η επίδραση της διδακτικής παρέμβασης, η οποία συνδυάζει τις στρατηγικές των γνωσιακών, των κοινωνιο-γνωσιακών, των κοινωνικο-πολιτισμικών των κοινωνιο-κειμενογλωσσολογικών και των κριτικών κοινωνιο-κειμενογλωσσολογικών προσεγγίσεων, στην παραγωγή γραπτού λόγου σε γνωσιακό και μεταγνωσιακό επίπεδο και ειδικότερα όσον αφορά: α) την ικανότητα των μαθητών/τριών να παράγουν επικοινωνιακά αφηγηματικά κείμενα, β) την απόκτηση της μεταγνωσιακής γνώσης και των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων, για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις δυσκολίες του συγγραφικού έργου. Συγχρόνως, οι επιδράσεις σε αυτές τις παραμέτρους συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες μίας διδακτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study attempted to investigate the combination of modern theories of written language of cognitive, socio-cognitive, socio-cultural, socio-textual-linguistic and critical socio-textual-linguistic approach in the teaching of narrative text production script and digital. More specifically, the study investigated the effect of teaching intervention that combines the strategies of cognitive, socio-cognitive, socio-cultural, socio-textual-linguistic and critical socio-textual-linguistic approaches in the production of written language at a cognitive and metacognitive level and in particular: a) the ability of students to produce communicative narrative texts, b) the acquisition of metacognitive knowledge and metacognitive skills to effectively manage the difficulties of written language. At the same time, the effects on these parameters were compared with those of a didactic intervention based on digital narrative, which incorporates the principles of modern theories of written ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50112
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50112
ND
50112
Εναλλακτικός τίτλος
Designing learning environments for the development of verbal and visual literacy skills
Συγγραφέας
Μαρκογιαννάκη, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Παπαδοπούλου Μαρία
Παπαδοπούλου Σμαράγδα
Ντίνας Κωνσταντίνος
Καμαρούδης Σταύρος
Φτερνιάτη ΄Αννα
Βασιλάκη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Γραμματισμός; Θεωρίες του γραπτού λόγου; Αφήγηση; Ψηφιακή αφήγηση; Ποιότητα του γραπτού λόγου; Μεταγνωσιακή γνώση; Μεταγνωσιακές δεξιότητες; Συνεργατική γραφή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)