Μαθηματική προσομοίωση συμπεριφοράς πετρελαιοκηλίδας εξαιτίας ατυχήματος κατά την εξόρυξη πετρελαίου

Περίληψη

Η περιβαλλοντική διαχείριση πετρελαιοκηλίδων είναι ένα σύνθετο, διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που έχει σαν στόχο την πρόληψη της διαρροής πετρελαίου στη θάλασσα και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν αυτή προκύψει εξαιτίας ατυχήματος. Σημαντικά εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελούν τα μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης πετρελαιοκηλίδων. Η μελλοντική ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων στον ελληνικό χώρο, καθιστά αναγκαία τη χρήση των μοντέλων αυτών: A.κατά την επιλογή των θέσεων εξόρυξης, αλλά και B.σε περίπτωση ατυχηματικής διαρροής: i.για την πρόγνωση της κίνησης της επιφανειακής πετρελαιοκηλίδας καθώς και του πετρελαίου στην υδάτινη στήλη, αλλά και ii.για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης. Από τη βιβλιογραφική διερεύνηση, σχετικά με τις εφαρμογές των μοντέλων προσομοίωσης πετρελαιοκηλίδας αλλά και των απαιτούμενων δεδομένων εισόδου των μοντέλων αυτών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: •Η μέθοδος υπολογισμού των παράκτιων ρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Environmental management of oil spills is a complex, interdisciplinary field of research aimed at preventing oil spills at sea and minimizing the environmental impact when they occur as a result of an accident. Mathematical models for oil spill simulation are important environmental management tools. The future development of hydrocarbon exploration and production activities in Greece makes it necessary to use these models: A.in the selection of extraction sites, but also B.in case of accidental spills: i.to predict the movement of the surface oil spill as well as the oil in the water column, and ii.to select the appropriate response method. From the literature survey, regarding the applications of oil spill simulation models and the required input data of these models, the following were found: •The method for calculating coastal currents as input data for a simulation model to determine the trajectory of an oil spill in a surface spill incident varies from one region to another. As a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54959
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54959
ND
54959
Εναλλακτικός τίτλος
Mathematical simulation of oil spill behavior caused by an accident during oil drilling
Συγγραφέας
Μακατούνης, Παναγιώτης-Ελευθέριος (Πατρώνυμο: Ζαχαρίας)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Στάμου Αναστάσιος
Τσουκαλά Βασιλική
Βεντίκος Νικόλαος
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Δήμας Αθανάσιος
Χονδρός Μιχάλης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Πετρελαιοκηλίδες; Περιβαλλοντική διαχείριση; Μοντέλα προσομοίωσης; Τεχνικές αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)