Μηχανισμοί και διαδικασίες προώθησης της ευρωπαϊκής πολιτειότητας: η περίπτωση των προγραμμάτων Erasmus+/KA2 στα ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά την ενεργοποίηση της πολιτειότητας στο ευρωπαϊκό πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ: ποια θέση έχει η πολιτειότητα στο project της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με βάση τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μετά το 1992, νοούμενα ως κείμενα που παράγουν πολιτικές, και αν η νοηματοδότηση και οι στοχεύσεις των κειμένων αυτών, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτειότητα (Ε.Π.), υλοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης. Σκοπός ήταν να ερευνήσουμε την πιθανή συμβολή ενός από τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί η Ε.Ε. για να προωθήσει την Ε.Π. στην εκπαίδευση: του προγράμματος Erasmus+. Πεδίο έρευνας αποτέλεσε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με βάση τα τρία ερευνητικά ερωτήματα τα οποία προέκυψαν από την επισκόπηση αφενός της σχετικής βιβλιογραφίας, αφετέρου των κειμένων πολιτικής της Ε.Ε. που σχετίζονται με την Ε.Π., επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας. Συγκεκριμένα, για την παραγωγή των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της «συν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis studies the “activation” of citizenship in the European political and social context after the Maastricht Treaty, trying to answer questions such as: What is the role of citizenship in the project of European integration, according to the official documents of the European Union (EU) after 1992, understood as texts that produce official or unofficial policies? Furthermore: Are the meaning and goals set in these texts, as far as European citizenship is concerned, implemented in the field of education? The purpose was to investigate the potential contribution of one of the mechanisms used by the EU to promote European citizenship in education: the Erasmus+ program. The study focused on secondary schools. Based on the three research questions that emerged from the review of the literature and of the EU policy texts related to European citizenship, the qualitative research method was chosen. In particular, the "open-ended interview" (semi-structured interview) method was used t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54938
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54938
ND
54938
Εναλλακτικός τίτλος
Mechanisms and procedures for promoting european citizenship: the case of the Erasmus+/KA2 programmes in greek secondary schools
Mécanismes et procédures de promotion de la citoyenneté européenne: le cas des programmes Erasmus+/KA2 dans les écoles secondaires grecques
Συγγραφέας
Γκότσης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταμέλος Γεώργιος
Καμαριανός Ιωάννης
Καρακατσάνη Δέσποινα
Κιμουρτζής Παναγιώτης
Καβασακάλης Άγγελος
Σαρακινιώτη Αντιγόνη
Καραχοντζίτη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ιδιότητα του πολίτη; Ευρωπαϊκή πολιτειότητα; Πρόγραμμα Erasmus; Erasmus+; Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Ποιοτική έρευνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)