Μια μελέτη της μαθηματικής μοντελοποίησης για δημιουργία και εξόρυξη γνώσεων με σκοπό την παραγωγή νέων μοντέλων αξιολόγησης-πιστοποίησης κριτηρίων διαχείρισης πόρων με τη βοήθεια της πληροφορικής: συγκριτική μελέτη και εφαρμογή για τις περιπτώσεις α) σε οργανισμούς εκπαίδευσης και β) σε οργανισμούς αυτοδιοίκησης

Περίληψη

Αυτή η ερευνητική μελέτη επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών με την πλατφόρμα MOODLE, ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιείται για διαδικτυακή μάθηση. Η μελέτη χρησιμοποίησε τη μέθοδο Genetic Algorithm Multicriteria Satisfaction Analysis (GA-MUSA) και συνέκρινε τα αποτελέσματά της με τη συμβατική μέθοδο MUSA. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε σε συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων, φοιτητών και καθηγητών, που είχαν εμπειρία στη χρήση του MOODLE. Για την ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκαν περιγραφικές στατιστικές, ανάλυση συσχέτισης και συγκριτική ανάλυση. Τα ευρήματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι η μέθοδος GA-MUSA παρήγαγε υψηλότερο συνολικό επίπεδο ικανοποίησης σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο MUSA. Αυτό υποδηλώνει ότι η μέθοδος GA-MUSA μπορεί να προσφέρει μια πιο ακριβή εκτίμηση της συνολικής ικανοποίησης από την πλατφόρμα MOODLE. Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι η εμπειρία MOODLE ήταν μια σημαντικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research study focused on evaluating user satisfaction with the MOODLE platform, a popular educational software used for online learning. The study employed the Genetic Algorithm Multicriteria Satisfaction Analysis (GA-MUSA) method and compared its results to the conventional MUSA method. The data were collected through a questionnaire administered to participants, including public servants, students and professors, who had experience using MOODLE. Descriptive statistics, correlation analysis, and comparative analysis were conducted to analyze the data. The findings of the study revealed that the GA-MUSA method produced a higher overall satisfaction level compared to the Conventional MUSA method. This suggests that the GA-MUSA method may offer a more accurate estimation of overall satisfaction with the MOODLE platform. The correlation analysis indicated that MOODLE experience was a significant demographic variable related to satisfaction levels, highlighting the importance of cons ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54920
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54920
ND
54920
Εναλλακτικός τίτλος
A study of mathematical modeling for the creation and extraction of knowledge in order to produce new evaluation-certification models of resource management criteria with the help of IT: comparative study and application for the cases a) in educational organizations and b) in self-governing organizations
Συγγραφέας
Μανίκαρος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Αυγερινός Ευγένιος
Παπαναστασίου Νικόλαος
Κόττα-Αθανασιάδου Ευαγγελία
Φιλιππάκης Μιχαήλ
Σκουμιός Μιχαήλ
Φωκίδης Εμμανουήλ
Τραντάς Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικό μοντέλο MUSA/GA-MUSA; Moodle; Ικανοποίηση χρήστη; Ανάλυση ικανοποίησης πολλαπλών κριτηρίων γενετικού αλγόριθμου (GA-MUSA); Συμβατική MUSA; Διαδικτυακή μάθηση; Εκπαιδευτικό λογισμικό; Εμπειρία χρήστη; Ανάλυση συσχέτισης; Συγκριτική ανάλυση; Σχεδιασμός λογισμικού; Ανάπτυξη λογισμικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)