Καραμανλίδικα έντυπα στην υπηρεσία της προτεσταντικής ιεραποστολικής διείσδυσης στο ρωμέικο μιλλέτ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας: η περίπτωση του παιδικού περιοδικού ‘Αγγελιαφόρος’ (1872-1896)

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά το πρώτο παιδικό προτεσταντικό περιοδικό ‘Αγγελιαφόρος’ που κυκλοφόρησε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, συγκεκριμένα στην Καππαδοκία, από το 1872 έως το 1896. Εκδότες του περιοδικού ήταν οι Αμερικανοί Προτεστάντες-Μισσιονάριοι, οι οποίοι είχαν ιδρύσει στις αρχές του 19ου αιώνα, στη Βοστόνη, την Προτεσταντική Εταιρεία American Board of Commissioners for Foreign Mission (ABCFM). Ο στόχος της ABCFM ήταν η διάδοση του Χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο και η Αναγέννησή του, όπως ορίζει η προτεσταντική ηθική. Ο Προτεσταντισμός προσπάθησε να γίνει η παγκόσμια εκδοχή του Χριστιανισμού που θα ένωνε όλους τους Χριστιανούς και θα κατόρθωνε να μεταστρέψει όσους δεν είχαν ασπαστεί το προτεσταντικό δόγμα. Για τους Προτεστάντες οι στόχοι αυτοί, δηλαδή ο προσηλυτισμός των λαών και η αναγέννησή τους, θα επιτυγχάνονταν εύκολα ξεκινώντας από την εκπαίδευση κυρίως των παιδιών, ιδιαιτέρως μάλιστα των κοριτσιών, με το σκεπτικό ότι ως μελλοντικές μητέρες θα μεταλαμπάδευαν στα π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis concerns the first Protestant children's magazine ‘Messenger’ that was published in the Ottoman Empire, specifically in Cappadocia, from 1872 to 1896. The publishers of the magazine were the American Protestant Missionaries, who had founded at the beginning of the 19th century, in Boston, the Protestant American Board of Commissioners for Foreign Mission (ABCFM). ABCFM's goal was to spread Christianity throughout the world and its Renaissance, as defined by the Protestant ethic. Protestantism sought to become the universal version of Christianity that would unite all Christians and succeed in converting those who had not embraced the Protestant doctrine. For the Protestants, these goals, i.e. the conversion of the peoples and their rebirth, would be easily achieved by starting with the education of children, especially girls, with the reasoning that as future mothers, they would pass on the Protestant ethic to their children with the result the fastest spread of Pr ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der ersten protestantischen Kinderzeitschrift "Messenger", die von 1872 bis 1896 im Osmanischen Reich, genauer gesagt in Kappadokien, erschien. Die Herausgeber der Zeitschrift waren amerikanische Protestanten-Missionare, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Boston das American Board of Commissioners for Foreign Mission (ABCFM) gegründet hatten. Das Ziel von ABCFM war die Verbreitung des Christentums in der ganzen Welt und seine Wiedergeburt im Sinne der protestantischen Ethik. Der Protestantismus strebte danach, die universelle Version des Christentums zu werden, die alle Christen vereinen und diejenigen bekehren sollte, die nicht zum protestantischen Glauben konvertiert waren. Für die Protestanten wären diese Ziele, nämlich die Bekehrung der Völker und ihre Wiedergeburt, leicht zu erreichen, beginnend mit der Erziehung der Kinder, insbesondere der Mädchen, mit der Begründung, dass sie als zukünftige Mütter an die Kinder weitergegeben würden ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/54915
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54915
ND
54915
Εναλλακτικός τίτλος
Karamanlidika publications in the service of the protestant missionary penetration into the roman millet of the Ottoman Empire: the case of the children's magazine 'Messenger' (1872-1896)
Karamanlidische formen im dienste des protestantischen missionarischen eindringens in die römische hirse des Osmanischen Reiches: der fall der Kinderzeitschrift 'Messenger' (1872-1896)
Συγγραφέας
Πεγκλίδου, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Ιορδάνης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπακιρτζής Ιωάννης
Τσιγάρας Γεώργιος
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Μπάκας Ιωάννης
Τζουμέρκας Παναγιώτης
Χαριζάνης Γεώργιος
Miotto Marco
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Νεότερη ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Καραμανλήδες; Προτεσταντισμός; Περιοδικό; Αγγελιαφόρος; Αμερικάνοι μισσιονάριοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.