Η ρητορική εκπαίδευση μέσα από σύμμεικτα χειρόγραφα της περιόδου από τον 10ο μέχρι τον 12ο αιώνα

Περίληψη

Ένα από τα τρία εκπαιδευτικά πεδία της Τριττύος της βυζαντινής παιδείας ήταν η ρητορική. Λόγω της σημασίας που είχε η διδασκόμενη ρητορική θεωρία στη συγγραφή των βυζαντινών λογοτεχνικών έργων, η κατανόησή της καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για την φιλολογική μελέτη των έργων αυτών. Κατά κύριο λόγο οι διδάσκαλοι του Βυζαντίου, οι λεγόμενοι γραμματικοί, εκπαίδευαν τους μαθητές τους στη ρητορική χρησιμοποιώντας εγχειρίδια της Αρχαιότητας, όπως και εκτεταμένα σχόλια πάνω σε αυτά. Η παρούσα διατριβή μελετά τους χειρόγραφους κώδικες της περιόδου από τον 10ο έως τον 12ο αι., στους οποίους περιέχονται τα ρητορικά εγχειρίδια, τα σχόλια και εν γένει η διδασκόμενη ρητορική θεωρία. Οι χειρόγραφοι κώδικες μελετήθηκαν ως ιστορικά τεκμήρια για την εκπαίδευση της περιόδου από τον 10ο έως τον 12ο αι., εφόσον οι γραμματικοί αντέγραψαν σε αυτά τα εκπαιδευτικά έργα, αλλά κυρίως μελετήθηκαν ως χρηστικά εργαλεία των γραμματικών, τα οποία χρησιμοποιούσαν κατά την διδασκαλία τους. Μέσα από τη φιλολογική και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the three main fields of the Trivium of the byzantine education was rhetoric. Because of the importance of the rhetorical theory that was being taught for the writing of byzantine literature, the understanding of this theory is very important for the philological study of the Byzantine texts. The teachers of Byzantium, the so called grammarians, were teaching their students by using mainly textbooks from antiquity and scholia from the same period. The present dissertation studies the manuscript codices from the 10th to the 12th centuries, which codices contain the rhetorical textbooks, the scholia and the rhetorical theory in general. The manuscript codices were studied as historical evidence for the education of the period from the 10th to the 12th centuries, because in those the grammarians copied the educational texts, but the codices were mainly studied as tools of the grammarians, which they used in their teachings. The conclusions from the philological and paleographical s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54861
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54861
ND
54861
Εναλλακτικός τίτλος
Rhetorical education in codices miscellanei of the period from the 10th to the 12th century
Συγγραφέας
Σκουντάκης, Μίνως (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πατεδάκης Μανόλης
Moennig Ulrich
Νούσια Φεβρωνία
Δετοράκη Μαρίνα
Αποστολάκης Κώστας
Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
Γκολίτσης Παντελής
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ρητορική θεωρία; Βυζαντινή εκπαίδευση; Σύμμεικτα χειρόγραφα; Βυζάντιο; 10ος αι.-12ος αι.; Ερμογένης, Σχόλια στον; Αφθόνιος, Σχόλια στον; Προγυμνάσματα; Corpus Hermogenianum; Παλαιογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)