Βυζαντινά λουτρά στην Επαρχία του Ιλλυρικού

Περίληψη

Στην διατριβή καταλογογραφήθηκαν (Παράρτημα) όλα τα λουτρικά συγκροτήματα που εντοπίστηκαν στην Περιφέρεια του Ιλλιρικού και κατασκευάστηκαν από τα μέσα του 3ου αιώνα έως και τα μέσα του 15ου αιώνα. Επίσης, συμπεριλήφθηκαν λουτρικά οικοδομήματα που κατασκευάστηκαν κατά την ρωμαϊκή περίοδο, αλλά συνέχισαν να λειτουργούν και στην βυζαντινή εποχή. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι λουτρικές εγκαταστάσεις στις δεκατρείς επαρχίες της περιοχής του Ιλλυρικού και παρατηρήθηκε μια σταδιακή μείωση της κατασκευής λουτρικών συγκροτημάτων με την πάροδο των αιώνων. Κατά τη μετάβαση από τους ρωμαϊκούς χρόνους στη βυζαντινή περίοδο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της κατασκευής, η οποία συνεχίστηκε στη μέση και υστεροβυζαντινή περίοδο, ενώ κατά τον 7ο και 8ο αιώνα παρατηρήθηκε παντελής έλλειψη νέων κατασκευών. Ταυτόχρονα, υπήρξε μια αλλαγή στον τρόπο λούσης, με στροφή προς την ιδιωτικοποίηση λόγω της επικράτησης του χριστιανισμού και των νέων ηθικών αξιών που έφερε η νέα θρησκεία. Η τάση αυτή αντικατοπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis catalogued (Appendix) all the bath complexes that were found in the Prefecture of Illyricum and were constructed from the mid-3rd century to the mid-15th century. Also, were included bath complexes that were constructed during the Roman period but continued to operate in the Byzantine era. In the present study, the bathing facilities in the thirteen provinces of the Prefecture of Illyricum were studied and a gradual decrease in the construction of bathing complexes was observed over the centuries. During the transition from Roman times to the Byzantine period a significant decrease in construction was observed, which continued in the Middle and Late Byzantine period, while in the 7th and 8th centuries there was a complete lack of new constructions. At the same time, there was a change in the way of bathing, with a shift towards privatization due to the prevalence of Christianity and the new moral values brought about by the new religion. This trend is reflected in the gradua ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54705
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54705
ND
54705
Εναλλακτικός τίτλος
Byzantine baths in the Prefecture of Illyricum
Συγγραφέας
Αρβανιτίδου, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
La Sapienza Università di Roma. Dipartimento di Scienze dell' Antichità
Εξεταστική επιτροπή
Felle Antonio-Enrico
Possenti Elisa
Pinna Fabio-Calogero
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Λουτρά; Βυζάντιο; Ιλλιρικό
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)