Η επιμήκυνση και η εγκατάλειψη των σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια: μελέτη περίπτωσης: η επιμήκυνση και η εγκατάλειψη των σπουδών στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσα από την οπτική των φοιτητών που επιμήκυναν ή εγκατέλειψαν τις σπουδές τους

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σκοπό να διερευνήσει το φαινόμενο της εγκατάλειψης και της επιμήκυνσης των σπουδών στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών τη δεκαετία 2010 – 2020, να προσδιορίσει την έκτασή του και να εντοπίσει τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στην εκδήλωσή του. Επιδιώκει, ακόμη, να αναδείξει τη σύνθεση του συγκεκριμένου φοιτητικού πληθυσμού και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Τέλος, αποσκοπεί να μελετήσει τους παράγοντες συγκρότησης του φαινομένου και να ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη κοινωνική πρακτική. Η έρευνα, η οποία για την ανάλυση και την ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων αξιοποίησε η θεωρία του P. Bourdieu, υιοθετεί πολυμεθοδολογική προσέγγιση και χρησιμοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές συλλογής και ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το ποσοστό των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους στη Σ.Α.Κ.Ε. την περίοδο 2010 -2020 είναι κατά μέσο όρο 19,1% ενώ στα επιμέρους Τμήματα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis aims to investigate the phenomenon of dropout and the prolongation of studies at the School of Humanities and Social Sciences (SHSS) of the University of Patras in the decade 2010-2020, to determine its extent and to identify the individual variations in its manifestation. It also seeks to highlight the composition of the specific student population and its individual characteristics. Finally, it aims to study the factors that constitute the phenomenon and to interpret the specific social practice. The research, which utilizes P. Bourdieu's theory for the analysis and interpretation of the research data, adopts a multi-methodological approach and uses quantitative and qualitative techniques for the collection and analysis of research data. The results of the research showed that the percentage of students dropping out of SHSS in the period 2010-2020 is on average 19.1%, while in the individual departments of the School the dropout rates vary significantly. In terms of l ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2024)
DOI
10.12681/eadd/54625
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54625
ND
54625
Εναλλακτικός τίτλος
Dropout and prolongation of studies in Greek Universities: a case study: dropout and prolongation at the School of Humanities and Social Sciences of the University of Patras, through the perspective of students who extended or withdrew from their studies
Συγγραφέας
Σακκούλης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Βεργίδης Δημήτριος
Νικολάου Γεώργιος
Ασημάκη-Δημακοπούλου Άννα
Καραλής Αθανάσιος
Κεδράκα Αικατερίνη
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος
Φραγκούλης Ιωσήφ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
εγκατάλειψη σπουδών; επιμήκυνση σπουδών; λιμνάζουσα φοίτηση; πέραν των κανονικών εξαμήνων φοιτητές; Τριτοβάθμια εκπαίδευση; Bourdieu
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.