Το αναπηρικό κίνημα και ο αγώνας για αναγνώριση: συνθήκη για μετασχηματίζουσα μάθηση ατόμων με αναπηρία

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή συνιστά μία ποιοτική έρευνα βασισμένη στη διερεύνηση της εμπειρίας ατόμων με αναπηρίες που συμμετέχουν ενεργά σε αναπηρικές οργανώσεις. Ως σκοπός τίθεται η μικροσκοπική εξέταση των διαδικασιών μάθησης, επανεκπαίδευσης και απομάθησης ακτιβιστ(ρι)ών με αναπηρίες, ώστε να αναδειχθεί εμπειρικά η σύνθετη σχέση μεταξύ βιογραφίας, μάθησης και (δια)μόρφωσης. Ως μέθοδος επιλέχθηκε η βιογραφική-αφηγηματική προσέγγιση, μέθοδος η οποία θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη προκειμένου να κατανοηθεί ο βιογραφικός αναστοχασμός, στον οποίο υπόκεινται τα υποκείμενα της έρευνας στην προσπάθειά τους να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό και τη θέση τους εντός ενός κοινωνικο-ιστορικού χώρου, που βρίσκει το ζήτημα της αναπηρίας σε κρίσιμη καμπή. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας, που αναδείχθηκαν μέσα από τις αναλυτικές αφαιρέσεις των συνεντεύξεων, αναδεικνύουν ότι παράγεται μια μορφή μετασχηματιστικού δυναμικού (ή αλλιώς βιογραφικότητα), η οποία συνδέεται με την επαναδιαπραγμάτευση της αναπηρικής ταυτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis constitutes a qualitative research based on the investigation of the experience of people with disabilities participating in disability organizations. It aims at scrutinizing the learning, retraining and unlearning processes of activists with disabilities, in order to empirically highlight the complex relationship between biography, learning and configuration. The biographical-narrative approach was used, a method that was considered the most appropriate in order to understand the biographical reflection, to which the research subjects are subjected in their attempt to redefine themselves and their position within a socio-historical field, which finds the issue of disability having reached a crucial turning point. The main findings of the research, which unfolded through the analytical abstractions of the interviews, highlight the fact that a form of transformative potential (or biographicity) is produced, which is linked to the renegotiation of disability identity and the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54407
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54407
ND
54407
Εναλλακτικός τίτλος
The disability movement and the struggle for recognition: condition for transformative learning of people with disabilities
Συγγραφέας
Χατζηπέτρου, Ανθούλα (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Παληός Ζαχαρίας
Τσιώλης Γεώργιος
Κουζέλης Γεράσιμος
Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος
Κουτούζης Εμμανουήλ
Βλαχάκης Γεώργιος
Κουλαουζίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Αναπηρικό κίνημα; Αναπηρία; Εκπαίδευση ενηλίκων; Βιογραφική προσέγγιση; Αναγνώριση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)