Επικοινωνία της επιστήμης: σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάλυση του αντίκτυπου των δράσεων που την αξιοποιούν

Περίληψη

Η Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕτΕ) περιλαμβάνει κάθε εγχείρημα να μεταλαμπαδευτεί επιστημονική γνώση από κάποιον πιο ειδικό στο ζήτημα προς ένα κοινό λιγότερο ή και καθόλου εξειδικευμένο με τη συγκεκριμένη θεματική. Σκοποί της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της ικανότητας της ΕτΕ να αποτελέσει εκπαιδευτικό μέσο, η καταγραφή του κοινού της και η αποτύπωση της αντίληψης του για αυτή, όσο και η αποτύπωση της γνώμης των κοινωνών της επιστήμης για τις εφαρμογές της ΕτΕ. Για την υπηρέτηση των σκοπών: - έγινε χαρτογράφηση της ανθρωπογεωγραφίας του κοινού της ΕτΕ στην Ελλάδα με έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε δείγμα 1015 ατόμων. Η έρευνα πραγματοποίηθηκε τόσο μέσω διαδικτύου υποστηριζόμενη από δημοφιλή κοινωνό της επιστήμης, όσο και δια ζώσης σε θεατρικές παραστάσεις stand-up με θεματική την επιστήμη.- πραγματοποιήθηκαν εφαρμογές πεδίου της ΕτΕ. Κατεγράφησαν η απήχηση και ο αντίκτυπος που αυτές προκάλεσαν και έγινε ανάλυσή των αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν. Οι εφαρμογές αφορούν: - την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Science Communication (SC) encompasses every effort on behalf of someone more specialised on a particular subject to pass on scientific knowledge to an audience less or even non - specialised on this subject. The objectives of this dissertation are to explore the potential of SC to constitute a means of education, to document its audience and the audience’s understanding of SC, as well as to document the opinions of members of the scientific community on the applications of SC. In order to meet the above objectives: - The audience for SC in Greece was mapped through a survey that was based on a sample of 1,015 people, allowing the documentation of the human landscape for SC. - The research was realised through the internet and was supported by a well-known member of the scientific community, as well as through live stand-up theatre performances, which had science as their subject. - Furthermore, field applications of SC took place. Their resonance and impact with the audiences were doc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54394
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54394
ND
54394
Εναλλακτικός τίτλος
Science communication: design, development and impact analysis of relevant exploitation actions
Συγγραφέας
Ασημέλλης, Ευστράτιος (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης
Σιγάλας Μιχαήλ
Καλλέρη-Βλάχου Μαρία
Ακρίβος Περικλής
Κώτσης Κωνσταντίνος
Μητροπούλου Βασιλική
Σέρογλου Φανή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Επικοινωνία της επιστήμης; Επικοινωνία; Ανθρωπογεωγραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)