Συστήματα καινοτομίας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο σχεδιασμό ευφυών πόλεων

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει την επίδραση των αστικών συστημάτων καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ανάπτυξη των ευφυών πόλεων. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη φύση του σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας αστικής στρατηγικής, το αντικείμενο της διατριβής εστιάζει στη χαρτογράφηση των τεχνολογικών, κοινωνικοοικονομικών και θεσμικών παραγόντων για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού εννοιολογικού πλαισίου για τη μελέτη της ευφυούς πόλης. Η πόλη, ως ένα δίκτυο διαφορετικών συστημάτων, αποτελεί ένα οικοσύστημα για φορείς με διαφορετικές ατζέντες και πόρους που μπορούν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται. Υπό αυτό το πρίσμα, αναπτύχθηκαν τρεις κύριοι ερευνητικοί άξονες, οι οποίοι επικεντρώνονται 1) στην αποτύπωση των μηχανισμών του ψηφιακού μετασχηματισμού, 2) στη χαρτογράφηση του ρόλου των φορέων στο αστικό οικοσύστημα και 3) στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αστικού οικοσυστήματος. Για τη μελέτη των ερευνητικών υποθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation aims to study the impact of urban innovation systems and information and communication technologies on smart cities planning. Given the multidimensional nature of the design and implementation of an urban strategy, the dissertation focuses on mapping the technological, socio-economic and institutional factors which formulate a comprehensive and functional conceptual framework for a smart city and contribute to its development and maturation in Greece. A city, as a network of different actors, works as a hub for actors with different agendas and resources to interact and collaborate. Under this concept, three main research areas have been developed, focusing on 1) identifying the mechanisms of digital transformation, 2) mapping the role of actors in the urban ecosystem and 3) creating a roadmap for the digital transformation of the urban ecosystem. For the study of the research hypotheses, field research was conducted, through a structured questionnaire, in the Greek Mu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51114
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51114
ND
51114
Εναλλακτικός τίτλος
Innovation systems and information and communication technologies in planning smart cities
Συγγραφέας
Σιώκας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων. Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσακανίκας Άγγελος
Καλογήρου Ιωάννης
Μάγκλαρης Βασίλειος
Σαρίμβεης Χαράλαμπος
Αραποστάθης Ευστάθιος
Καβάσαλης Πέτρος
Γιωτόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Λέξεις-κλειδιά
Αστικό σύστημα καινοτομίας; Ευφυής πόλη; Έξυπνη πόλη; Έξυπνη αστική πολιτική; Αστικός σχεδιασμός; Έξυπνη στρατηγική; Έξυπνη αστική ανάπτυξη; Ευφυές αστικό οικοσύστημα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)