Η σχέση της ικανότητας παραγωγής αποτελεσματικών γραπτών κειμένων με τις επιτελικές λειτουργίες και τη διδασκαλία για την ενίσχυση της φάσης του σχεδιασμού σε παιδιά Ε' και Στ' Δημοτικού

Περίληψη

Η παραγωγή γραπτών κειμένων είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία που προϋποθέτει την ενεργοποίηση διαφορετικών γνωστικών διεργασιών του συντάκτη του κειμένου. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι στάσεις, αλλά και οι γνώσεις που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές του δημοτικού σχολείου για τη διαδικασία της παραγωγής γραπτών κειμένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των σχέσεων βασικών γνωστικών λειτουργιών των παιδιών, όπως είναι η εργαζομένη μνήμη και τα υποσυστήματά της (φωνολογικό κύκλωμα, οπτικο-χωρική αποτύπωση, κεντρικό σύστημα ελέγχου, διαχειριστής επεισοδίων) και οι επιτελικές λειτουργίες της αναστολής, της εναλλαγής και της ανανέωσης της εργαζομένης μνήμης, του κειμενικού είδους, αλλά και των στάσεων και των γνώσεών τους για τη διαδικασία της παραγωγής γραπτών κειμένων με την ποιότητα των παραγόμενων γραπτών κειμένων και των σχεδιαγραμμάτων τους. Επιπλέον, η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης μιας διδακτικής παρέμβασης με στόχο τον σχεδιασμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The production of written texts is a complex and demanding process which engages the activation of different cognitive processes of the author of the text. However, the attitudes as well as the knowledge that primary school students have already formed play an important role in the process of producing written texts. The purpose of this thesis is to investigate the connections between students’ basic cognitive functions, such as working memory and its components (phonological loop, visuo-spatial sketchpad, central executive system, episodic buffer) and the executive functions of inhibition, shifting and updating of working memory, text genre, as well as their attitudes and knowledge about the process of producing written texts with the quality of produced written texts and their planning. Moreover, the research aims to investigate the impact of an intervention aimed at designing written texts of two genres (story and argumentative text) on the quality of students’ produced written text ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54268
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54268
ND
54268
Εναλλακτικός τίτλος
The relationship between the ability to produce effective written texts and the executive functions and the instruction to enhance the planning phase in 5th and 6th graders
Συγγραφέας
Κρετσόβαλη, Άννα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Αϊδίνης Αθανάσιος
Κωστούλη Τριανταφυλλιά
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Παπαδημητρίου Φωτεινή
Κάντζου Βασιλική
Μασούρα Ελβίρα
Δημάκος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Παραγωγή γραπτών κειμένων; Σχεδιασμός; Εργαζόμενη μνήμη; Επιτελικές λειτουργίες; Στάσεις; Κειμενικό είδος; Διδακτική παρέμβαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)