Η επίδραση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών στην εμφάνιση καρκίνου της ουροδόχου κύστεως: Μία μελέτη ασθενών - μαρτύρων

Περίληψη

Εισαγωγή: Παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η ακτινοβολία, οι χρόνιες λοιμώξεις καιη επαγγελματική έκθεσης σε καρκινογόνες χημικές ουσίες έχουν συσχετιστεί με τηνεμφάνιση καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Η συσχέτιση μεταξύ αυξημένου σωματικούβάρους και του καρκίνου κύστεως είναι αμφισβητήσιμη. Ο σκοπός αυτής της μελέτηςασθενών-μαρτύρων είναι να αξιολογηθεί η σχέση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικώνμε τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως σε δείγμα Ελλήνων συμμετεχόντων.Μέθοδοι: Αυτή η μελέτη ασθενών-μαρτύρων πραγματοποιήθηκε σε τριτοβάθμιονοσοκομείο στην Ελλάδα, με τους ασθενείς να αφορούν ασθενείς με διάγνωση μη-μυοδιηθητικού καρκίνου ουροδόχου κύστεως εντός της τελευταίας διετίας και τουςμάρτυρες ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο ίδιο νοσοκομείο για λόγο άλλο εκτός απόκακοήθεια και όχι νόσο σχετιζόμενη με τους γνωστούς αιτιολογικούς παράγοντες τουκαρκίνου κύστεως. Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν στουςσυμμετέχοντες ήταν το σωματικό βάρος, το ύψος, ο δείκτης μάζας σώματος, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Risk factors like smoking, radiation, chronic infections and exposure tooccupational chemicals are strongly associated with occurrence of bladder cancer.Association between increased body weight and bladder cancer has been controversial. Theaim of this case-control study is to evaluate association of anthropometric characteristics onbladder cancer incidence in Greek population.Methods: This case-control study was conducted at a tertiary hospital in Greece with casesbeing patients with bladder cancer diagnosed within the last 2 years and controls patientsadmitted to hospital for reason other than cancer and not related to common risk factorsrelated to bladder cancer. Anthropometric characteristics like weight, height, body massindex, waist and hip circumference were measured. Analyses was done with R (Vienna,Austria).Results: Comparison between groups showed that patients with bladder cancer had higherweight, BMI and waist circumference compared to controls. However, multiva ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/54037
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54037
ND
54037
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of anthropometric characteristics in the occurrence of urinary bladder cancer: a case-control study
Συγγραφέας
Τζελβές, Λάζαρος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σκολαρίκος Ανδρέας
Δεληβελιώτης Χαράλαμπος
Βαρκαράκης Ιωάννης
Αλαμανής Χρήστος
Στραβοδήμος Κωνσταντίνος
Παπατσώρης Αθανάσιος
Μητσογιάννης Ηρακλής
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Ουρολογία
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος ουροδόχου κύστεως; Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά; Δείκτης μάζας σώματος; Σωματικό βάρος; Ύψος; Περιφέρεια μέσης; Περιφέρεια ισχίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.