Επίδραση του ιικού φορτίου του κυτταρομεγαλοϊού και της in-vivo κατάλυσης των Τ-λεμφοκυττάρων στον κίνδυνο αιματολογικής υποτροπής ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

Περίληψη

Σε αυτήν την μονοκεντρική, αναδρομική μελέτη, έγινε σύγκριση δύο μεθόδων ανίχνευσης της ιαιμίας του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) [ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (qPCR) και αντιγοναιμία pp65] μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (SCT) σε σχέση με την ανοσοπροφύλαξη με αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη (ATG), και διερευνήθηκε η επίδραση του ιικού φορτίου του CMV, η οροθετικότητα για CMV ασθενούς και δότη, το στάδιο της νόσου και η ανοσοπροφύλαξη με ATG επί της λευχαιμικής υποτροπή σε 687 ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) για μια περίοδο 100 ημερών μετά την αλλογενή SCT. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση για να ληφθούν υπόψη πρόσθετοι παράγοντες, όπως η οξεία και χρόνια νόσος του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (GVHD), το θεραπευτικό σχήμα και τα ειδικά χαρακτηριστικά ασθενούς και δότη επί της θνησιμότητας χωρίς υποτροπή (NRM), της επιβίωσης χωρίς σύμβαμα (EFS) και τη συνολική επιβίωση (OS) για μια περίοδο 60 μηνών μετά την αλλογενή SCT. Τα ποσοστά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this single-center, retrospective study, we compared two detection methods ofcytomegalovirus (CMV) viremia [quantitative polymerase chain reaction (qPCR) andpp65 antigenemia] after allogeneic stem cell transplantation (SCT) with regard toimmunoprophylaxis with antithymocyte globulin (ATG), and investigated the effects ofCMV replication, CMV serostatus of patient and donor, disease stage andimmunoprophylaxis with ATG on leukemic relapse in 687 acute myeloid leukemia(AML) patients for a period of 100 days after allogeneic SCT. Furthermore, weperformed a multivariate analysis to account for additional factors, such as acute andchronic graft versus host disease (GVHD), conditioning regimen and specific patientand donor characteristics on non-relapse mortality (NRM), event-free survival (EFS)and overall survival (OS) over a period of 60 months after allogeneic SCT.CMV replication rates were significantly increased in patients who received ATGregardless of the detection method applied. Th ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In der vorliegenden retrospektiven Studie wurden neben dem Vergleich zweier Messmethoden [quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) und pp65-Antigenämie] für den Nachweis einer Zytomegalievirus (CMV)-Replikation in Abhängigkeit von der in-vivo-T-Zell-Depletion mit Antithymozyten-Globulin (ATG), der Einfluss der CMV-Replikation, des CMV-Serostatus von Patient und Spender, des Krankheitsstadiums und der Immunprophylaxe mit ATG auf das hämatologische Rezidiv bei 687 Patienten mit der Diagnose einer akuten myeloischen Leukämie (AML) nach allogener Stammzelltransplantation (SZT), untersucht. In einer Multivarianz-analyse wurde zusätzlich zu den vorgenannten Faktoren, der Einfluss der akuten und chronischen Transplantat-gegen-Wirt Reaktion (GvHD), der Intensität des Konditio-nierungsregimes und der spezifischen Patienten- und Spendercharakteristika auf die nicht Rezidiv-bedingte Mortalität (NRM), das Ereignis-freie Überleben (EFS) und das Gesamtüberleben (OS) über einen Zeitraum von 60 M ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53737
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53737
ND
53737
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of cytomegalovirus replication and in-vivo T-cell depletion on the risk of hematological relapse in patients with acute myeloid leukemia post allogeneic stem cell transplantation
Einfluss der Zytomegalie-Virus-Replikation und der in-vivo T-Zell- Depletion auf das hämatologische Rezidivrisiko bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie nach allogener Stammzelltransplantation
Συγγραφέας
Τσαχάκης-Μήκ, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
University of Duisburg-Essen
Εξεταστική επιτροπή
Beelen D.-W.
Dohna-Schwake Ch.
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Μεταμοσχεύσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών; Οξεία μυελογενής λευχαιμία; Οξεία μυελογενής λευχαιμία - ΟΜΛ; Κυτταρομεγαλοϊός; Κυτταρομεγαλοιός του ανθρώπου (HCMV); Αιμοποιητικά κύτταρα; Αιμοποιητικά κύτταρα, Μεταμόσχευση; Αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα; Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα; Τ-λεμφοκύτταρα; Υποτροπή
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.