Θεωρία κβαντικής διεμπλοκής και οι εφαρμογές της στη Γκαουσιανή κβαντική πληροφορία

Περίληψη

Η κβαντική διεμπλοκή είναι μια μη κλασική ιδιότητα που θεωρείται ως ο "πόρος" για διάφορα κβαντικά πρωτόκολλα. Στην παρούσα διατριβή, συζητείται η ποσοτικοποίηση της διεμπλοκής σε Γκαουσιανά κβαντικά συστήματα, χρησιμοποιώντας ως μέτρο τη "διεμπλοκή δημιουργίας". Άνω και κάτω οριακές τιμές καθορίζονται στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου, οι οποίες επιτυγχάνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Η τηλεμεταφορά μελετάται και χρησιμοποιείται επίσης με σκοπό: (i) την διόρθωση σφαλμάτων σε πληροφορία που είναι κωδικοποιημένη σε Γκαουσιανά συστήματα, και (ii) την εξαγωγή οριακών τιμών σχετικά με τη χωρητικότητα Γκαουσιανών καναλιών όσον αφορά τη μεταφορά κρυπογραφημένων κλειδιών. Τέλος, στο πλαίσιο κβαντικής διανομής κλειδιών, προτείνεται ένα πρωτίκολλο συλλογικής υποκλοπής με βάση την τηλεμεταφορά, το οποίο προσεγγίζει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση στο όριο της άπειρης διεμπλοκής.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Entanglement is a non-classical property that is considered to be the "resource" for various quantum protocols. In this thesis, the quantification of entanglement for Gaussian states is discussed, using the measure "entanglement of formation". Upper and lower bounds are derived for this measure, that get tight for special cases. Teleportation is also studied and employed in order to: (i) error-correct information encoded on Gaussian states, and (ii) derive bounds for the secret-key capacity of Gaussian channels. Finally, a teleportation-based eavesdropping collective attack in quantum key distribution is proposed, that achieves optimality in the limit of infinite entanglement.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53696
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53696
ND
53696
Εναλλακτικός τίτλος
Entanglement theory and its applications in Gaussian quantum information
Συγγραφέας
Τσέρκης, Σπυρίδων (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
University of Queensland
Εξεταστική επιτροπή
Ralph Timothy
Lund Austin
Serafini Alessio
Kim Myungshik
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Κβαντική επιστήμη και τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τσέρκης, Σπυρίδων; Κβαντομηχανική
Χώρα
Αυστραλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)