Οι ανισότητες Hardy σε μη-Ευκλείδειες γεωμετρίες

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της ισχύος και των ιδιοτήτων της γνωστής ανισότητας του Hardy σε πλαίσια που υπερβαίνουν το κλασικό Ευκλείδειο πλαίσιο. Στο Κεφάλαιο 1 δίνουμε υπόβαθρο για τις ανισότητες Hardy, ιδιαίτερα όσον αφορά το μη-Ευκλείδειο πλαίσιο. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε μια μέθοδο ολοκλήρωσης πάνω σε ολοκληρωτικές καμπύλες, που δίνει ανισότητες Hardy για ένα διαφορικό τελεστή πρώτης τάξης X σε κάποια πολλαπλότητα M με μορφή όγκου ω. Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται με ανισότητες Rellich ανώτερης τάξης που σχετίζονται με γενικούς ελλειπτικούς τελεστές με σταθερούς συντελεστές, διαφορετικούς από τον κλασικό πολυαρμονικό τελεστη. Σε αυτή την περίπτωση, δείχνουμε ότι μια ανισότητα Rellich μπορεί να εκφραστεί μέσω μιας κατάλληλης απόστασης Finsler που εξαρτάται από το σύμβολο του τελεστή. Αυτή η νέα μορφή ανισότητας αποδεικνύεται να είναι βέλτιση στην περίπτωση που το χωρίο είναι ημιχώρος και το συμβολο ικανοποιεί μια συνθήκη κυρτότητας. Γίνεται επιπλέον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctoral dissertation is to investigate the validity and additional properties of Hardy's well known inequality in various settings beyond the Euclidean. The dissertation consists of four chapters. Chapter 1 offers background on Hardy inequalities, particularly so in the non-Euclidean setting. In Chapter 2, we introduce a method of integration along integral curves to obtain Hardy inequalities for the first order differential operator X in a given manifold M with volume form ω. Chapter 3 is concerned with higher order Rellich inequalities related to general elliptic operators with constant coeficients, other than the classic polyharmonic operator. In this case, we show that a Rellich inequality can be expressed in terms of an induced Finsler distance which is given in terms of the symbol of the operator. This new type of inequality is shown to be sharp in the case where the underlying domain is a half-space and the symbol satisfies a convexity condition, while compariso ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53426
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53426
ND
53426
Εναλλακτικός τίτλος
Hardy inequalities in non- Euclidean geometries
Συγγραφέας
Πασχάλης, Μιλτιάδης (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Εξεταστική επιτροπή
Μπαρμπάτης Γεράσιμος
Γιαννιώτης Παναγιώτης
Καραχάλιος Νικόλαος
Σμυρνέλης Παναγιώτης
Στρατής Ιωάννης
Τερτίκας Αχιλλέας
Φίλιππας Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μαθηματική ανάλυση
Λέξεις-κλειδιά
Ανισότητα Hardy
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)