Συσταδοποίηση, ζυγισμένες ακολουθίες, και συντομότερα μονοπάτια

Περίληψη

Σε αυτή τη διατριβή εστιάζουμε σε προβλήματα συσταδοποίησης όπου η είσοδος είναι η ιδανική σχέση μεταξύ όλων των ζευγών αντικειμένων στην τελική συσταδοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με τα ακόλουθα προβλήματα.L1-προσαρμογή μετρικών δέντρων και έξτρα-μετρικών: Μας δίνεται η ιδανική απόσταση μεταξύ όλων των ζευγών n αντικειμένων και ο στόχος είναι να εξάγουμε ένα βεβαρυμένο δέντρο (αντίστοιχα έξτρα-μετρική) το οποίο καλύπτει το σύνολο των αντικειμένων και ελαχιστοποιεί το άθροισμα των σφαλμάτων απόστασης ανά ζεύγη. Και τα δύο προβλήματα σχετίζονται στενά με την εξελικτική βιολογία και την ανακατασκευή του δέντρου της ζωής. Μάλιστα εντοπίζουμε συζητήσεις που σχετίζονται με την ανακατασκευή του βέλτιστου δέντρου από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη (350 π.Χ.), στο πλαίσιο του προβλήματος της κατάταξης. Και τα δύο προβλήματα ήταν γνωστό ότι είναι APX-Hard και ο καλύτερος γνωστός παράγοντας προσέγγισης ήταν O((logn)(loglogn)) από τους Ailon και Charikar [FOCS '05]. Σχεδιάζουμε ασυμπτωτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis we focus on clustering problems where the input is the ideal relationship between all pairs of objects in the final clustering. More particularly, we concern ourselves with the following problems.Ll-fitting tree metrics and ultrametrics: We are given the ideal distance between all pairs of n objects, and the goal is to output a weighted tree (resp. ultrametric) which spans the set of objects and minimizes the sum of pairwise distance errors. Both problems are closely related to evolutionary biology and the reconstruction of the tree of life. In fact, discussions related to the reconstruction of the optimal tree are traced back to Plato and Aristotle (350 BC), in the context of classification. Both problems were known to be APX-Hard and the best known approximation factor was O((logn)(loglogn)) by Ailon and Charikar [FOCS '05]. We design asymptotically optimal constant factor approximations for both problems. Our paper "Fitting Distances by Tree Metrics Minimizing the Tot ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53223
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53223
ND
53223
Εναλλακτικός τίτλος
Clustering, weighted sequences, and shortest paths
Συγγραφέας
Κηπουρίδης, Ευάγγελος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
University of Copenhagen
Εξεταστική επιτροπή
Pagh Rasmus
Goertz Inge-Li
Ailon Nir
Thorup Mikkel
Wulff-Nilsen Christian
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών, θεωρία και μέθοδοι
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Υπολογιστές, Υλικό (hardware) και Αρχιτεκτονική
Λέξεις-κλειδιά
Συσταδοποίηση; Ζυγισμένες ακολουθίες; ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Χώρα
Δανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.