Κατανοώντας τις εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μουσείων

Περίληψη

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) έχουν διεισδύσει με κατακλυσμικό τρόπο στην καθημερινή επικοινωνία. Τα μουσεία έχουν υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, για να διαδώσουν τις δράσεις τους και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο νέο επικοινωνιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται με την κυριαρχία των ΜΚΔ. Οι σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης της δραστηριότητας των μουσείων στα ΜΚΔ βασίζονται κυρίως σε μετρήσεις και αναλύσεις στατιστικών δεδομένων που παρέχονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αποδώσουν ούτε το πλαίσιο ούτε την πολυπλοκότητα της επικοινωνίας που συντελείται στα ΜΚΔ. Για τον λόγο αυτόν, η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή στρέφεται στους χρήστες των ΜΚΔ που είτε ακολουθούν τα μουσεία είτε όχι, ώστε να κατανοήσει τις απαιτήσεις των χρηστών. Επιπλέον, υιοθετεί μία προσέγγιση που θέτει τα ΜΚΔ σε ένα κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο και ενδιαφέρεται για την οπτική των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν, ενώ δεν τα αντιμετωπίζει μόνο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Social media has become an omnipresent part of everyday communication and museums could not but embrace this communicative form to spread their message. Regardless, current methods to evaluate and assess activity on museum social media based on metrics and analytics provided by the social platforms are unable to capture the context, the specificities and the complexity of how communication unfolds. This dissertation takes a different approach. Repositioning museum social media from a tool or use-oriented frame to a socio-cultural frame, it gives the first word to the people who use (or do not use) these accounts, adopting a user-centered perspective. Employing both museological and communicative perspectives towards the use of social media in museums, drawing on affect theory, and using methods from the tradition of museum visitor and audience studies, it suggests a conceptual framework for the empirical analysis and interpretation of users’ experiences in museum social media, which i ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53088
ND
53088
Εναλλακτικός τίτλος
Understanding museum social media experiences
Συγγραφέας
Μπακογιάννη, Σοφία του Βασίλειος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εξεταστική επιτροπή
Otterbacher Jahna
Zuanni Chiara
Zembylas Michalinos
Kidd Jenny
Karaiskou Vayia
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Πολιτιστική διαχείριση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΜΜΕ και Επικοινωνίες ➨ Επικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Μουσεία; Μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Εμπειρία; Ερωτηματολόγια; Συνεντεύξεις; Σχόλια; Instagram; Facebook; Twitter; ακόλουθοι και μη-ακόλουθοι μουσείων; θεωρία συναισθημάτων και αισθήσεων; συναισθηματικές πρακτικές
Χώρα
Κύπρος
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.