Μεθοδολογίες μοντελοποίησης του δεσμού (nexus) νερού – ενέργειας – τροφής και άλλων περιβαλλοντικών συστημάτων με στόχο την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα

Περίληψη

Αυτή η διατριβή διερευνά τις δυνατότητες ανάλυσης της διασύνδεσης (nexus) των πόρων στο πλαίσιο προηγμένων αλγορίθμων ομαδοποίησης και μοντελοποίησης δυναμικών συστημάτων, στοχεύοντας στη διασφάλιση του νερού σε όλα τα επίπεδα (οικιακό, πόλης και εθνικό επίπεδο) συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική ασφάλεια. Εξετάζοντας τη διασύνδεση Νερού-Ενέργειας-Τροφής (Water-Energy-Food Nexus—WEF Nexus) και σε μια προσπάθεια να προσδιορίσουμε ποιος τομέας επηρεάζει περισσότερο τους άλλους τομείς (αυτός με τη μεγαλύτερη επιρροή) και ποιος τομέας επηρεάζεται περισσότερο (ο πιο ευάλωτος), άλλες μελέτες (Laspidou et al., 2019) καταδεικνύουν ότι ο τομέας του Νερού είναι ο πιο ευάλωτος. Για τον σκοπό αυτό —αποδοτική χρήση νερού μέσω επιστήμης δεδομένων, τεχνολογιών και ευφυών συστημάτων— αλγόριθμοι ομαδοποίησης και συγκεκριμένα Χάρτες Αυτό-οργάνωσης (Self-Organizing Maps), K-means (KM) και Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC) εφαρμόζονται στη matlab και το RStudio για τον εντοπισμό προτύπων κατα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation explores the potential of Nexus analysis under the frame of advanced clustering algorithms and system dynamics modeling, to enhance water security at all levels (household-, city-, and national-level) thus contributing to environmental security. When considering the Water-Energy-Food (WEF) nexus and in an effort to identify which sector affects the most the other sectors (most influential) and which sector is affected the most (most vulnerable), other studies (Laspidou et al., 2019) indicate that the Water sector is the most vulnerable one. To this end— efficient water uses through data science, technologies and efficient systems—clustering algorithms and specifically Self-Organizing Maps (SOM), K-means (KM) and Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC) are implemented in matlab and RStudio to detect water consumption patterns at household and consumer level, using different features of the population each time to feed the algorithms. Moreover, a water-energy nexus ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52805
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52805
ND
52805
Εναλλακτικός τίτλος
Methods for modelling the water - energy - food nexus and other environmental systems towards resilience and sustainability
Συγγραφέας
Ιωάννου, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Λασπίδου Χρυσή
Καρακασίδης Θεόδωρος
Παπαγεωργίου Ελπινίκη
Μυλόπουλος Νικήτας
Κούγκολος Αθανάσιος
Παπαδοπούλου Μαρία
Παπαναστασίου Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματική μοντελοποίηση; Μέθοδοι ομαδοποίηση δεδομένων; Ανάλυση ευαισθησίας; Ανάλυση ανθεκτικότητας; Δεσμός νερού-ενέργειας-τροφής-κλιματικής αλλαγής; Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης; Χάρτες ασαφούς λογικής; Χάρτες αυτο-οργάνωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)