Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα και η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών μουσικής

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η αποτύπωση των επιμορφωτικώναναγκών και προσδοκιών των εκπαιδευτικών Μουσικής, ώστε να μπορεί ναοργανωθεί η δια βίου εκπαίδευσή τους στηριγμένη σε ερευνητικά δεδομένα,προκειμένου να επιτευχθεί η επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου επαγγελματία εκπαιδευτικού Μουσικής. Στο πρώτο μέρος της διατριβής αποσαφηνίζονται έννοιες όπως επιμόρφωση ενηλίκων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ακολουθεί μία ιστορική αναδρομή στη Μουσική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, αναλύεται το προφίλ των εκπαιδευτικών Μουσικής που διδάσκουν στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την επιμόρφωσή τους. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στους εκπαιδευτικούς Μουσικής που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Γενικής παιδείας αλλά και σε Μουσικά σχολεία, σε όλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this dissertation is to capture the training needs andexpectations of music teachers, so that their lifelong education can be organized based on research data, in order to achieve their professional and personal development and the formation of a modern professional music teacher. In the first part of the dissertation concepts such as adult training, teacher training and teacher professional development were clarified, followed by historical review of Music Education in the Greek educational system from the establishment of the modern Greek state until today, analyzed the profile of Greek music teachers employed in the modern Greek school and in the countries of the European Union and the chapter is completed withtheir training. Subsequently, a survey was conducted on Music teachers working in Primary and Secondary education, in General education and Music schools, throughout Greece, using a questionnaire, which examined the evaluation of their previous experience in tra ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52283
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52283
ND
52283
Εναλλακτικός τίτλος
Music education in Greece and the investigation of the training needs of music teachers
Συγγραφέας
Κούγκας, Νικόλαος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιπητάνου Αθηνά
Καρτασίδου Λευκοθέα
Στάμου Λελούδα
Βαλκάνος Ευθύμιος
Πασχαλίδης Γρηγόρης
Διονυσίου Ζωή
Ζαφρανάς Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Επιμόρφωση; Επαγγελματική ανάπτυξη; Εκπαιδευτικοί μουσικής; Επιμορφωτικές ανάγκες; Επιμορφωτικά προγράμματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)