Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων σε συστήματα διαχείρισης ενδοεπιχειρησιακών πόρων ενσωματώνοντας αναδυόμενες τεχνολογίες με στόχο την ολοκλήρωσή τους και τη βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών και εταιρικών επιδόσεων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επισκοπεί αρχικά την υφιστάμενη επιστημονική βιβλιογραφία, όσον αφορά στα «Παραδοσιακά Κοστολογικά Συστήματα (Traditional Cost Accounting (TCA))», επικεντρώνοντας στην θεωρητική και πρακτική πλευρά της Κοστολόγησης Βάσει Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing (ABC)). Περιγράφονται, συνοψίζονται και αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα αλλά και οι δυσκολίες εφαρμογής της μεθόδου, καθώς και οι λόγοι που πιθανόν οδηγούν τους “δυνητικούς χρήστες” : (α) σε υιοθέτηση της ABC (ABC-Χρήστες), (β) σε εξέταση της καταλληλόλητάς της (Υπό-Εξέταση Χρήστες της ABC) ή και (γ) σε μη-υιοθέτησής της (Μη-ABC Χρήστες). Στη συνέχεια, διερευνώνται οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν σε μια επιτυχή ενσωμάτωσή της ABC σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενδοεπιχειρησιακών Πόρων (ERP), με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και των οργανωτικών επιδόσεων. Οι παράγοντες αυτοί αντιπροσωπεύονται μέσω οργανωτικών, εταιρικών, συμπεριφορικών, τεχνολογικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This present exploratory dissertation provides an empirical review of research, conducted on both Traditional Costing Accounting (TCA) and the Activity Based Costing (ABC) systems. With a focus on the latter, the study examined the benefits, the challenges, and the barriers of the ABC and the reasons for (a) adopting/utilizing ABC, (b) considering adopting ABC or (c) not adopting ABC systems, and the main contingent factors influencing the success of ABC adoption, to improve business processes and organizational performance. These factors include organizational, corporate, behavioral, technological, technical and contingent, variables that might influence, motivate and facilitate organizations to adopt the ABC system successfully, into integrated Enterprise Resource Planning (ERP) environment. It also investigated the integration of the ABC and ERP and compared ABC and TCA methods, and it proposed and documented a model, which incorporated emerging Blockchain Technology integrating Tri ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52222
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52222
ND
52222
Εναλλακτικός τίτλος
Activity based costing in enterprise resource planning systems with emerging technologies to improve business processes and corporate performance
Συγγραφέας
Κιτσαντάς, Θωμάς του Δημήτριος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Στεφάνου Κωνσταντίνος
Μανδήλας Αθανάσιος
Δασίλας Απόστολος
Χύτης Ευάγγελος
Δρογαλάς Γεώργιος
Μπιάλας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Πληροφοριακά συστήματα
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων; Παραδοσιακά Κοστολογικά Συστήματα; Συστήματα Σχεδιασμού Ενδοεπιχειρησιακών Πόρων; Blockchain Τεχνολογία; Κατανεμημένα καθολικά; Οργανωτική επίδοση; Τριπλογραφικό Σύστημα Λογιστικής; Αποκεντρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κόστους; Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών; Λήψη αποφάσεων; Διαχείριση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)