Σύγκριση μεθοδολογιών υπολογισμού εκπεμπόμενων αέριων ρύπων στη ναυτιλία και ανάπτυξη μοντέλου βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμων

Περίληψη

Η ναυτιλία αποτελεί μια σημαντική και αναπτυσσόμενη πηγή αέριων εκπομπών, που επιδρούν στην κλιματική αλλαγή, αλλά έχουν και εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) αλλά και η Ε.Ε. αναγνωρίζοντας αυτό το δυνητικό πρόβλημα, έστω και σχετικά καθυστερημένα, έχει λάβει δύο βασικά μέτρα: 1)Από τις αρχές Ιανουαρίου 2020 έχει επιβληθεί ανώτατο όριο περιεκτικότητας του Θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα, ώστε να περιοριστούν με αυτό τον τρόπο οι αέριες εκπομπές οξειδίων του Θείου (SOX) καθώς και αιωρούμενων σωματιδίων (PM) 2)Από τον Ιούνιο του 2013 έχει καθορίσει μια στρατηγική τριών βημάτων για τη σταδιακή ενσωμάτωση των θαλάσσιων μεταφορών στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου ως πρώτο βήμα, οι πλοιοκτήτες πλοίων που προσεγγίζουν ή αναχωρούν από λιμάνια της Ε.Ε. θα πρέπει να παρακολουθούν, να υπολογίζουν και να αναφέρουν στην Ε.Ε. τις αέριες εκπομπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Shipping is an important and growing source of air emissions, which affect climate change, but also have extremely adverse effects both on ecosystems and on the health and quality of life of citizens. The International Maritime Organization (IMO) and the E.U. recognizing this potential problem, albeit relatively belatedly, has taken two key steps: 1)From the beginning of January 2020, a maximum sulfur content limit has been imposed on marine fuels, in order to limit in this way the gaseous emissions of Sulfur Oxides (SOX) as well as Particulate Matters (PM) 2)Since June 2013 it has defined a three-step strategy for the gradual integration of maritime transport into the European policy to reduce greenhouse gas emissions, where as a first step, ship owners arriving at or departing from EU ports, they should monitor, calculate and report to the E.U. the air emissions of carbon dioxide (CO2) for each year, starting from 2018 (EU MRV 757/2015). At a later stage, targets are expected to be s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52161
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52161
ND
52161
Εναλλακτικός τίτλος
Comparison of methodologies for the calculation of air emissions in shipping and model development for the optimization of fuel comsumption
Συγγραφέας
Δουνδουλάκης, Εμμανουήλ του Ελευθέριος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Κονσολάκης Μιχαήλ
Αραμπατζής Γεώργιος
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος
Ιψάκης Δημήτριος
Δάρας Τρύφων
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ενέργεια και Καύσιμα
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ναυτική μηχανολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αέριες εκπομπές πλοίων; Περιβαλλοντικό εξωτερικό κόστος; Εκπομπες, αέριοι ρύποι; Ναυτιλία, Επιβατηγός; Κρουαζιεροπλοία; Κρήτη, Περιφέρεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)