Μελέτη της καμπυλοβακτηρίασης σε χοίρους στην Ελλάδα: επιδημιολογία, αντιβιοανθεκτικότητα

Περίληψη

Το γένος Campylobacter περιλαμβάνει μια ανομοιόμορφη ομάδα Gram(-), μικροαερόφιλων ή προαιρετικά αναερόβιων βακτηρίων. Ως και σήμερα το γένος Campylobacter περιλαμβάνει είκοσι επτά (27) είδη και οκτώ (8) υποείδη.Παρότι στους χοίρους η λοίμωξη από Campylobacter δεν σχετίζεται με την εκδήλωση σοβαρής νόσου, με εξαίρεση ίσως στα νεογέννητα χοιρίδια θεωρείται σημαντικός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και ένα από τα σημαντικότερα παθογόνα που μπορούν να μεταδοθούν μέσω της τροφικής αλυσίδας. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική για τη Δημόσια Υγεία είναι και η αντοχή του στα αντιβιοτικά και ιδιαίτερα στις κινολόνες και τις μακρολίδες.Στο πρώτο μέρος της παρούσας διδακτορικής διατριβής συλλέχθηκαν δείγματα από 20 εκτροφές συνολικής δυναμικότητας 12.540 συών που αντιστοιχούν περίπου στο 11,8% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας σε σύες. Από κάθε εκτροφή λαμβάνονταν δείγματα από 5 ηλικιακές ομάδες, περιβαλλοντικά δείγματα από τον χώρο των εκτροφών και από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Συνολι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe genus Campylobacter comprises a heterogeneous group of Gram(-), microaerophilic or facultative anaerobic bacteria. To date, the genus Campylobacter includes twenty-seven (27) species and eight (8) subspecies.Although Campylobacter infection in pigs is not associated with severe disease, with the exception of newborn piglets, it is considered a major public health risk and one of the most important pathogens that can be transmitted through the food chain. In addition, its resistance to antibiotics and especially to quinolones and macrolides is particularly important for Public Health.In the first part of the doctoral thesis, samples were collected from 20 farms with a total capacity of 12,540 sows, which correspond to approximately 11.8% of the country's total production potential in sows. From each farm, samples were taken from 5 different age groups, the environment and the sewage management system.A total of 1,000 samples were collected from clinically healthy pigs, 80 from the f ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/52008
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52008
ND
52008
Εναλλακτικός τίτλος
Study of Campylobacter prevalence in Greek pig farms: epidemiology and antimicrobial resistance
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Τομέας Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Κρήτας Σπυρίδων
Πετρίδου Ευανθία
Χατζηστυλιανού Μαρία
Μπατζίας Γεώργιος
Μοσχίδης Οδυσσέας
Ρόδη-Μπουριέλ Αγγελική
Τζήκα Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική ➨ Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καμπυλοβακτηρίδιο; Αντιμικροβιακή αντοχή; Επιδημιολογία; Χοίροι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.