Ο θεσμός του αστικού αναδασμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό: διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα

Περίληψη

Η μεταφορά (ή διάχυση) ιδεών, πολιτικών και θεσμών έχει ιστορικές ρίζες που χρονολογούνται από τότε που μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, εξήγαγαν τα πολιτικά και νομικά τους συστήματα σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδίως κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας. Η αφετηρία των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων εντοπίζεται στις έννοιες του «ισομορφισμού» (isomorphism) ή «ισομορφικού μιμητισμού» (isomorphic mimicry) της βιολογίας και της εξελικτικής θεωρίας του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένες θεωρητικές οπτικές εστιάζουν στην μεταφορά θεσμών με έμφαση στην καταλληλότητα προσαρμογής τους ή στον ρόλο των εμπλεκομένων στη μεταφορά τους (De Jong et al. , 2002), καθώς και μεταξύ εκούσιου δανεισμού (συνθετικού, επιλεκτικού ή ανεπεξέργαστου) ή επιβολής τους (Ward, 2000). Στο σύγχρονο ελληνικό κράτος ήδη από την σύσταση του, οι επίσημες δημόσιες πολιτικές προτεραιοποίησαν, την οικοδόμηση θεσμών με την υιοθέτηση προτύπων των πιο προηγμένων χωρών. Πολλοί θεσμοί αντίστοιχα και στην ελληνική πολεοδομική πολιτική, αν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The transfer (or diffusion) of ideas, policies, and institutions has historical roots dating back to when great European powers exported their political and legal systems to many parts of the world, especially during the colonial period. The relevant theoretical approaches are based on the concepts of "isomorphism" or "isomorphic mimicry" of biology and the evolutionary theory of the 19th century. Theoretical perspectives focus on institutional transfer with an emphasis on their adaptability (goodness of fit), and the role of the actors (pulling in) (De Jong et al., 2002), as well as on voluntary lending (synthetic, selective, or undiluted) or enforcement (Ward, 2000). Since the formation of the modern State, public policies in Greece prioritized institution building by emulating standards of the most advanced countries. Similarly, many institutions were drawn mainly from foreign experience in the Greek spatial policy. However, the institutional transfer has been argued as fragmentar ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2024)
DOI
10.12681/eadd/51978
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51978
ND
51978
Εναλλακτικός τίτλος
The institution of Land Readjustment in urban planning: international experience and Greek Reality
Συγγραφέας
Μπαλλά, Ευαγγελία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Εξεταστική επιτροπή
Αραβαντινός Αθανάσιος-Μαρίνος
Αγγελίδης Μηνάς
Γιαννακούρου Γεωργία
Μέλισσας Δημήτριος
Σερράος Κωνσταντίνος
Γιαννακού Αθηνά
Σπανού Καλλιόπη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Αρχιτεκτονική μηχανική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Πολεοδομική πολιτική; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ; Πολεοδομική Μεταρρύθμιση; Μεταφορά θεσμών; θεσμοί Χωρικού Σχεδιασμού; Αστικός Αναδασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.