Η πολιτιστική κληρονομιά ως αντικείμενο των Ευρωπαικών πολιτικών: ποιες είναι οι επιπτώσεις στην διαδικασία της ανάπτυξης και στην ποιότητα ζωής στον Νότιο Ανατολικό Χώρο της Ε.Ε.?: μελέτες περίπτωσης

Περίληψη

Σε διεθνές επίπεδο, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών φιλοσοφικών και πρακτικών συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. Το ζήτημα της σχέσης μεταξύ κληρονομιάς και ανάπτυξης έχει ευρέως συζητηθεί, αποτελεί αντικείμενο ευρέως διαδεδομένων κοινών πεποιθήσεων, αλλά οι μηχανισμοί που κινητοποιούνται στον σύνδεσμο αυτό δεν έχουν εντοπιστεί πολύ καλά. Στενά συνδεδεμένη με περιβαλλοντικά ζητήματα, αγροτικό σχεδιασμό και διαδικασίες αστικής ανάπλασης, η σχέση μεταξύ κληρονομιάς και ανάπτυξης είναι τόσο οικονομική, όσο και κοινωνική και πολιτική. Η έρευνά μας φέρνει στο φως τις ανησυχίες της προστασίας ανάδειξης και αξιοποίησης της κληρονομιάς στον ευρύτερο χώρο της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, εστιάζοντας στο ρόλο τους και τη βαρύτητά τους στις στρατηγικές ταυτότητας αφενός και αφετέρου στην οικοδόμηση του κοινωνικού κεφαλαίου γενικότερα.Πού τοποθετείται η πολιτιστική κληρονομιά μέσα στο πλέγμα των Ευρωπαϊκών πολιτικών ειδικότερα σε αυτή της Συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

At the International level, cultural heritage conservation has been the subject of considerable philosophical and practical discussions in recent years. The question of the link between cultural heritage and development has been widely discussed; It is the subject of widely shared convictions, but the mechanisms that come into play in this link are very poorly identified. Closely integrated with environmental issues, rural planning, and urban regeneration processes, the relationship between heritage and development is as much economic as it is social and political. Our research brings cultural heritage rehabilitation and valorization concerns into the fields of local and regional governance; it focuses on their role in defining territorial-identity strategies and in the construction of social capital.Where is heritage situated in the European policies and more particularly in the cohesion policy? What are the objectives of cohesion policy? What are the interactions between development ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Au niveau international, la conservation du patrimoine a fait l’objet de discussions philosophiques et pratiques considérables au cours des dernières années. La question du lien entre patrimoine et développement est abondamment évoquée, fait l’objet de convictions largement partagées mais les mécanismes qui entrent en action dans ce lien sont très mal identifiés. Etroitement intégrée aux questions environnementales, à l’aménagement rural et aux processus de régénération urbaine, la relation entre patrimoine et développement appartient tant à l’économique qu’au social et au politique. Notre recherche fait entrer les préoccupations patrimoniales dans le champ de la gouvernance locale et régionale elle s’intéresse à leur rôle dans les stratégies d’identité et dans la construction du capital social. Où se situe le patrimoine dans les politiques de la cohésion européenne? Quels sont les objectifs de la politique de cohésion? Quelles sont les interactions entre développement, cohésion et ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51864
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51864
ND
51864
Εναλλακτικός τίτλος
The heritage as an object of the EU policies: what are the consequences in the development process and the quality of life in the South East Mediterranean Space of the EU. ?: case studies
Συγγραφέας
Μωραΐτου, Ιουλία (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Universite Libre de Bruxelles
Εξεταστική επιτροπή
Billen Claire
Vandermotten Christian
Noel Francoise
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Πράσινη και Αειφόρα επιστήμη και Τεχνολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτιστική κληρονομιά; Βιώσιμη ανάπτυξη; Περιφερειακή πολιτική; Αειφορική διαχείριση περιβάλλοντος
Χώρα
Βέλγιο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)