Επικοινωνιακές συμπεριφορές, δεξιότητες και στρατηγικές του σύγχρονου εργασιακού συμβούλου: μελέτη περίπτωσης Ο.Α.Ε.Δ.

Περίληψη

Η εργασία πραγματεύεται τις επικοινωνιακές συμπεριφορές, τις δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες στον Εργασιακό Σύμβουλο, προκειμένου να επιτελέσει Επαγγελματική Συμβουλευτική σε εκπαιδευόμενους. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, αναλύσαμε διαχρονικά: α. τις έννοιες της Ρητορικής και Επικοινωνίας, β. τις δομές και τις σχολές της Επικοινωνίας, καθώς και τη σχέση τους με τη Συμβουλευτική Επαγγέλματος, γ. τις προϋποθέσεις για μια ποιοτική επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον, δ. την αμφίδρομη σχέση της Επικοινωνίας και της Συμβουλευτικής και ιδιαίτερα την συμβουλευτική προσέγγιση Gestalt, ε. το θεσμό του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στ. τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το έργο του ΟΑΕΔ και ζ. την επαγγελματική ανθεκτικότητα και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας στον ΟΑΕΔ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του Εργασιακού Συμβούλου. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αναδείξαμε τις επικοινωνιακές συμπεριφορές, δεξιότητες και στρατηγικές του σύγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this project is to discuss communication behaviors, skills and abilities which are essential for the Job Consultant in order to conduct Career Guidance to counselees. In the theoretical part we analysed: a. the concept of Rhetoric and Communication, b. the schools and educational organizations of Communication in relation with Career Counselling, c. the prerequisites for enhanced communication within working environment, d. the reciprocal connection of Communication and Counselling and in particular the Gestalt Approach, e. the notion of Vocational Guidance in Greece and abroad, f. Vocational Guidance and the service of Manpower Employment Organization, g. professional/job persistence career management emphasizing on Career Consultant’s role. In the field of research, we denoted communication behaviours, skills and strategies of a modern Career Consultant, who also performs as a mediator characterized by impartiality, mutuality/peer support, balance, fairness, respect, ear ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51838
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51838
ND
51838
Εναλλακτικός τίτλος
Communication behaviours, skills and strategies of a modern career consultant: case study OAED
Συγγραφέας
Αχλαδά, Αποστολία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Τριαντάρη Σωτηρία
Κωτόπουλος Τριατάφυλλος
Κουτούπης Ανδρέας
Τζάρτζας Γεώργιος
Σερδάρης Παναγιώτης
Λαμπρέλλης Δημήτριος
Τσιώλης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Λέξεις-κλειδιά
Επικοινωνία; Ρητορική; Επαγγελματικός προσανατολισμός; Προσέγγιση Gestalt; Εργασιακός Σύμβουλος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)