Διερεύνηση παραγόντων επίδρασης στην πρόθεση των εκπαιδευτικών για ενσωμάτωση της Υπολογιστικής Σκέψης στην εκπαιδευτική πράξη με εφαρμογή του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας

Περίληψη

Δεδομένης της διαρκώς αυξανόμενης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή, και του ψηφιακού μετασχηματισμού που ήδη συντελείται, οι προσπάθειες για ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην γενική εκπαίδευση γίνονται όλο και πιο συστηματικές διεθνώς. Ως εννοιολογικό όχημα για την επιτυχή ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση προτάθηκε η έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ), τροφοδοτώντας διεθνή διάλογο σχετικά με την κατάλληλη μεθοδολογία καλλιέργειας και αξιολόγησής της. Η επιτυχία, ωστόσο, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής καινοτομίας εξαρτάται καθοριστικά από το έμψυχο δυναμικό που θα κληθεί να την υλοποιήσει, τους εκπαιδευτικούς. Η διατριβή εντάσσεται στο πεδίο της προώθησης της ενσωμάτωσης της Υπολογιστικής Σκέψης στην εκπαίδευση, διερευνώντας τους παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν στην πρόθεση των εκπαιδευτικών να την ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική. Ως θεωρητικό μοντέλο διερεύνησης των παραγόντων αυτών χρησιμοποιείται το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας, σύμφων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Given the increasing use of digital technologies, and the emerging digital transformation of social and professional life, efforts to integrate Informatics into general education are becoming increasingly systematic worldwide. As a conceptual vehicle for the successful integration of Informatics in education, the concept of Computational Thinking (CT) has been proposed, fueling an international dialogue on the appropriate teaching methodology and proper evaluation methods. However, the success of any educational innovation significantly depends on the human resources, the teachers.This thesis concerns the field of promoting the integration of Computational Thinking in education, investigating the factors that can affect teachers' intention to integrate CT into their educational practice. To investigate these factors, the theoretical Technology Acceptance Model (TAM) was applied, according to which, the intention of an individual to integrate a technology in his/her educational practice ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51830
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51830
ND
51830
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating factors affecting teachers' intention to integrate Computational Thinking into educational practice by applying the technology acceptance model
Συγγραφέας
Πραντσούδη, Σταυρούλα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Φεσάκης Γεώργιος
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Κόμης Βασίλειος
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Καφούση Σουλτάνα
Πολίτης Παναγιώτης
Παπασαλούρος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστική σκέψη; Εκπαιδευτικοί; Πρόθεση συμπεριφοράς; Ενσωμάτωση υπολογιστικής σκέψης στην εκπαίδευση; Αντιλήψεις εκπαιδευτικών; Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών; Στάσεις εκπαιδευτικών; Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Εκπαιδευτική καινοτομία; Διαγωνισμός Bebras
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)