Η σημασία των "Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης" και ο ρόλος τους στη διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο κύριο αίτημα για ανοιχτή εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση, μέσω ευέλικτων συστημάτων επιμόρφωσης, με την αξιοποίηση ολοκληρωμένων εξ αποστάσεως περιβάλλοντων επιμόρφωσης και τη χρήση των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης, συναρτήσει παιδαγωγικών προσεγγίσεων και οργανωτικών διαδικασιών, στη βάση ενός ευρύτερου φιλοσοφικού πλαισίου. Μάλιστα, καθώς τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης αποτελούν πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού μας, πρέπει να διερευνηθεί η παιδαγωγική τους αξιοποίηση στο σχεδιασμό προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, με την παρούσα έρευνα επιδιώχθηκε αφενός να διερευνηθεί ο νέος ρόλος των «Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης» στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών και αφετέρου να σχεδιαστεί, να εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της ερευνητικής προσπάθειας, δημιουργήθηκε το ολοκληρωμένο συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης «Learning & Social Ne ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research is part of the main predominant demand for open and continuous training through flexible training systems with the use of integrated distance learning environments and the use of Social Media Networks, based on pedagogical approaches and organizational processes under a wider philosophical framework. In fact, as Social Media are now an integral part of our culture, their pedagogical use in designing distance learning programs should be explored. According to the above, the present research is aimed at exploring the new role of "Social Media" in the context of teacher training and, on the other hand, at designing, implementing and evaluating a distance learning environment for teachers. In the framework of the research, the integrated collaborative learning social network "LSN" was created by the Laboratory of Advanced Learning Technologies in Lifelong and Distance Learning - the e-Learning Lab (EDIVEA)- of the University of Crete. Then,its pedagogical use was explored wit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46543
ND
46543
Εναλλακτικός τίτλος
The importance of "Social Media Networking" and their role in the tsaining process of teacher
Συγγραφέας
Κωτσίδης, Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασιάδης Παναγιώτης
Λιοναράκης Αντώνιος
Σοφός Λοΐζος
Χουρδάκης Αντώνιος
Καλογιαννάκη Πέλλα
Χατζηδάκη Ασπασία
Καρράς Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Κοινωνικά μέσα δικτύωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
343 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)