Η δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1998-2018)

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, μελετάται το ζήτημα της της δημόσιας χρηματοδότησης της ελληνικής εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα 1998 – 2018. Εξετάζεται σε θεωρητικό πλαίσιο το Κράτος Πρόνοιας, στις διαδοχικές φάσεις του, και η σύνδεσή του με την εκπαίδευση και τη χρηματοδότησή της. Σε μια πρώτη προσέγγιση των δεδομένων της δημόσιας χρηματοδότησης, άμεσης και έμμεσης, επιχειρείται μη παραμετρική στατιστική ανάλυση των δαπανών της εκπαίδευσης και του επιμερισμού τους στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως και της διαμόρφωσης της δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης σε σχέση με τις μορφές πολιτικής συμμετοχής και κομματικού ανταγωνισμού στην ελληνική κοινωνία για το ίδιο διάστημα. Ακολούθως, αναλύεται η δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης βάσει ενός οικονομετρικού υποδείγματος, που κατασκευάστηκε ώστε αναδειχθεί και να επεξηγηθεί η σχέση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα με τις δαπάνες του Κράτους Πρόνοιας και το ΑΕΠ.. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of this dissertation, the issue of public funding of Greek education is studied, for the period 1998 - 2018. The Welfare State is examined in a theoretical context, in its successive phases, and its connection with education and its financing. In a first approximation of public funding data, direct and indirect, a non-parametric statistical analysis of education expenditures and their distribution at different levels of education is attempted, as well as the formation of public funding for education in relation to the forms of political participation and party competition in Greek society for the same period. Next, the public financing of education is analyzed based on an econometric model, which was constructed to highlight and explain the relationship between the financing of education in Greece and the expenditures of the Welfare State and the GDP. The findings of the research show that public funding of education is not statistically significant for the formation of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/51601
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51601
ND
51601
Εναλλακτικός τίτλος
Public funding of education in Greece (1998-2018)
Συγγραφέας
Ευθαλιτσίδου, Κυριακή (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Μπέτσας Ιωάννης
Σαριαννίδης Νικόλαος
Ηλιάδου-Τάχου Σοφία
Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος
Ζαφειρίου Ελένη
Τζάρτζας Γεώργιος
Μπράτιτσης Θαρρενός
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Άμεση Χρηματοδότηση; Έμμεση Χρηματοδότηση; Εκπαίδευση; Κράτος πρόνοιας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.