Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως παράγων υπεραξίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διατριβής αναφέρεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως παράγοντα υπεραξίας, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον. Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά άσκησης ΕΚΕ, τόσο στις αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις όσο και στις ξένες που δραστηριοποιούνται στην ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής πέντε : α) να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των στελεχών για τα οφέλη και την υπεραξία της ΕΚΕ. β) ποιές είναι οι αντιλήψεις των στελεχών για τη θεσμοθέτηση της ΕΚΕ. γ) σε πoιό βαθμό επηρεάζει η δομή ή δραστηριότητα μιας επιχείρησης τις αντιλήψεις των στελεχών για την εφαρμογή της ΕΚΕ. δ) εάν θα πρέπει και από ποιόν θα πρέπει να αξιολογούνται οι επιχειρήσεις. ε) σε ποια πεδία άσκησης ΕΚΕ δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι επιχειρήσεις. Στην παρούσα διατριβή ακολουθήθηκε η προσέγγιση του θετικισμού (positivist approach) οι δε μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως οι ποσοτικές, ειδικότε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis relates to Corporate Social Responsibility as a factor of surplus value, for business, society and for the environment as well. The aim is to identify the characteristics of CSR activity, both in domestic and in foreign enterprises operating in Greece. More specifically, the main objectives of this research are the following five: First, to investigate the perceptions of executives about the benefits and the surplus value of CSR. Second, to find out which are the perceptions of executives for the institutionalization of CSR. Third, to examine in which extent the structure or the activity of a business affects executives' perceptions on the implementation of CSR. Fourth, to investigate if companies should be evaluated and by whom. Fifth and final aim is to examine in which fields of CSR practice, Greek companies are more involved. In this study we use the positivist approach and the methods being used are mainly the quantitative and in particular the m ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31802
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31802
ND
31802
Εναλλακτικός τίτλος
Corporate social responsibility as a factor of surplus value, for business, society and for the environment as well
Συγγραφέας
Πουλιόπουλος, Λεωνίδας (Πατρώνυμο: Θεόφιλος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Κοντούλη - Γείτονα Μαρία
Παπαρρηγόπουλος Ξενοφών
Κυριαζής Νικόλαος
Κατσής Αθανάσιος
Σπυριδάκης Μάνος
Καρακατσάνη Δέσποινα
Φερώνας Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Εταιρική κοινωνική ευθύνη; Κοινωνική υποχρέωση; Κοινωνική ευθύνη; Κοινωνική απόκριση; Θεσμοθέτηση της ΕΚΕ; Αξιολόγηση της ΕΚΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
222 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)