Συνομιλιακό Υπονοήμα: επαναξιολόγηση του πλαισίου του Grice

Περίληψη

Το συνομιλιακό υπονοήμα είναι (χονδρικά) η πρακτική της μετάδοσης ενός νοήματος λέγοντας κάτι άλλο. Στη φιλοσοφική και γλωσσική μελέτη πάνω στο θέμα κυριαρχεί η προσέγγιση που προτείνει ο Paul Grice – το Gricean πλαίσιο, όπως το αποκαλώ - σύμφωνα με το οποίο τα υπονοήματα μπορούν να υπολογιστούν από τις αρχές της συνεργατικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, το πλαίσιο αντιμετωπίζει πολλές αντιρρήσεις και αντιπαραδείγματα, και αυτή η διατριβή το επαναξιολογεί υπό το φως των πρόσφατων εργασιών στην περιοχή. Τα κεφάλαια 1 και 2 εισάγουν το θέμα, παρέχουν μια λεπτομερή έκθεση του Gricean πλαισίου και επισημαίνουν ένα πρόβλημα σχετικά με τον ρόλο των προθέσεων του ομιλητή στα υπονοήματα. Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα για την προσέγγιση του Grice και υποστηρίζει ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ερμηνεύοντας εκ νέου το πλαίσιο του ως κανονιστικό. Προτείνει ορισμένες αναθεωρήσεις στο πλαίσιο για να γίνει πιο συμβατό με αυτήν την ανάγνωση και δείχνει πώς μπορεί να επιλυθεί η ένταση στην ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Conversational implicature is (roughly) the practice of conveying one thing by saying another. Philosophical and linguistic work on the topic has been dominated by the approach proposed by Paul Grice — the Gricean framework, as I call it — according to which implicatures can be calculated from principles of cooperative behaviour. The framework faces numerous objections and counterexamples, however, and this thesis reassesses it in the light of recent work in the area. Chapters 1 and 2 introduce the topic, provide a detailed exposition of the Gricean framework, and highlight a problem concerning the role of speaker intentions in implicature. Chapter 3 sets out some problems for Grice’s approach and argues that we can address them by reinterpreting his framework as a normative one. It proposes some revisions to the framework to make it more compatible with this reading and shows how the tension in Grice’s view of speaker intentions can be resolved. Chapter 4 then argues that, despite its ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51430
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51430
ND
51430
Εναλλακτικός τίτλος
Conversational Implicature: re-assessing the Gricean framework
Συγγραφέας
Κασμιρλή, Μαρία (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
University of Sheffield
Εξεταστική επιτροπή
Saul Jennifer
Botterill George
Keefe Rosanna
Kenyon Tim
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Φιλοσοφία της γλώσσας; Φιλοσοφία της επικοινωνίας; Πραγματολογία; Grice; Υπονόημα; Συνομιλιακό υπονόημα; Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής συμπεριφοράς; Συνεργατική συμπεριφορά; Περικείμενο; Συγκείμενο; Ο κοινωνικός ρόλος και την ηθική του υπονοήματος; Κοινωνιογλωσσολογία; Ψυχογλωσσολογία; Levinson; Sperber
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.