Η ανθρωπολογία του αγίου Γρηγορίου Παλαμά: το κατ' εικόνα Θεού, οι πνευματικές αισθήσεις και το ανθρώπινο σώμα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά την ανθρωπολογία του αγίου Γρηγορίου Παλαμά και προσπαθεί να αποδείξει δύο βασικά σημεία: α) ο άνθρωπος είναι, σύμφωνα με τον Παλαμά, ανώτερος από τους αγγέλους, όσον αφορά το κατ’ εικόνα Θεού. Επιπλέον, αυτό οφείλεται στην ανθρώπινη σωματικότητα, στο ανθρώπινο σώμα· β) ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να «αισθάνεται» τον Θεό· σ’ αυτήν την εμπειρία, το ανθρώπινο σώμα έχει πολύ σημαντική θέση. Εδώ αναφερόμαστε στις πνευματικές αισθήσεις, όπου βασική έννοια είναι η παλαμική «νοερὰ αἴσθησις». Προσπαθώντας να αποδείξει τα δύο προαναφερθέντα σημεία, η παρούσα διατριβή εξετάζει επίσης ορισμένα άλλα συναφή θέματα της παλαμικής ανθρωπολογίας στα διάφορα κεφάλαιά της. Σε κάθε κεφάλαιο —και Μέρος— υπάρχει μια σύντομη εισαγωγή που θέτει τα ερωτήματα που εξετάζονται. Μετά τη σχετική ανάλυση, τα βασικά ευρήματα συνοψίζονται στα συμπεράσματα —στο τέλος κάθε κεφαλαίου, και Μέρους αντίστοιχα. Στην Εισαγωγή ιχνηλατείται η ανάδυση του ζητήματος του ανθρώπινου προσώπου στο πλαίσιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current thesis studies the anthropology of St Gregory Palamas, and tries to prove two main points: a) man is, according to Palamas, greater than the angels, as far as the image of God is concerned. Moreover, this is due to human corporeality, to the human body; b) man has the potentiality to ‘sense’ God; in this experience the human body has a very important place. This refers to the spiritual senses, wherein the basic notion is the ‘intellectual perception’ (νοερὰ αἴσθησις). In trying to prove the aforementioned two points, this thesis also examines some other related topics of Palamite anthropology in its various chapters. In each chapter—and part—there is a brief introduction to set up the questions that are addressed. After the relevant analysis, the main findings are summarized in the conclusions—at the end of each chapter, and part respectively. In the Introduction, the emergence of the question of the human person in the context of the hesychast debates is traced, as well as ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55804
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55804
ND
55804
Εναλλακτικός τίτλος
The anthropology of St Gregory Palamas: the image of God, the spiritual senses, and the human body
Συγγραφέας
Χουλιαράς, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Vrije Universiteit Amsterdam
Εξεταστική επιτροπή
Behr John
Louth Andrew
Bakker Michael
Smalbrugge M.A.
Russell Norman
van Geest P.J.J.
Konstantinovsky Julia
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Θεολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς; Ανθρωπολογία; Βυζαντινή Θεολογία; Κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν; Πνευματικές αισθήσεις; Ανθρώπινο σώμα; Εκκλησιαστικοί πατέρες; Αγία Γραφή; Παράδοση; Πατέρες; Κανόνες; Επίσκοποι; Σύνοδοι
Χώρα
Ολλανδία
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)